5 let války, 5 let humanitární pomoci Člověka v tísni na Ukrajině

5 let války, 5 let humanitární pomoci Člověka v tísni na Ukrajině

2. 9. 2019

(Praha, Kyjev, 2. září 2019) Na východě Ukrajiny pokračuje již šestým rokem ozbrojený konflikt, který dennodenně dopadá na místní obyvatele. Podle údajů OSN již zasáhl do životů 5,2 milionů lidí, z toho 3,5 milionu lidí aktuálně urgentně potřebuje humanitární pomoc, mezi nimi především staří lidé a děti. 

Místní často přišli o střechu nad hlavou nebo přežívají v poničených domech, nemají práci, na mnoha místech je poškozená infrastruktura, neteče voda a nefunguje elektřina. Bojová fronta navíc oddělila lidi od pracovních příležitostí, zdrojů obživy i příbuzných a přátel. Od začátku této humanitární krize na místě působí česká organizace Člověk v tísni, která pomáhá potřebným lidem na obou stranách bojové fronty. Od začátku války v roce 2014 již Člověk v tísni na Ukrajině poskytl potřebnou pomoc 3,8 milionům lidí.

“Ačkoliv si to v záplavě jiných informací často ani neuvědomujeme, v Evropě i dnes stále pokračuje válka, která již zničila životy milionů lidí. A to nedaleko, na hranici s Evropskou unií,” upozorňuje na vážnost situace Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. “Náš tým poskytuje obyvatelům východní Ukrajiny pomoc, kterou momentálně nejvíce potřebují, aby dokázali přečkat toto těžké období. Za 5 let se nám podařilo pomoci téměř 4 milionům lidí, což je ohromné. Všichni si ale ze všeho nejvíce přejí jediné, aby opět mohli žít v míru,” dodává Šimon Pánek.

Pomoc člověkA V TÍSNI NA UKRAJINĚ:

  • 2 722 100 lidí – V postižených oblastech je zásadní zajištění pitné i užitkové vody pro domácnosti i instituce, jako jsou mateřské a základní školy. To zahrnuje nejen dodávky vody, ale také dlouhodobá řešení – obnovu vodovodů, instalaci zařízení na úpravu vody, sanace či rehabilitace topných systémů. Vybrané rodiny navíc dostaly hygienické potřeby.
  • 101 800 lidí – Obnova domů, které byly zničeny v důsledku bombardování a střelby. Lidé potřebují opravit střechy, stěny, okna, vodní rozvody či topení. V zimě navíc dostávají uhlí nebo brikety, aby přečkali mrazy.
  • 113 400 lidí – Poskytování krizové psychosociální podpory, která pomáhá lidem (dospělým i dětem), aby se lépe vyrovnali s následky války a traumaty, která si prožili. Důležitá jsou například centra a mimoškolní aktivity pro děti.
  • 32 400 lidí – Zajištění nových zdrojů obživy pro lidi, kteří žijí v oblastech s omezeným přístupem ke službám a trhu. Nejčastěji se místní věnují zemědělství, ale i drobnému a střednímu podnikání, ve kterém jim mohou pomoci finanční granty.
  • 888 000 lidí – Kvůli špatným ekonomickým podmínkám na východě Ukrajiny je pro lidi mnohdy těžké zajistit si i to nejpotřebnější k životu. Abychom snížili jejich útrapy, rozdělujeme hotovost a poukázky na to nejnutnější včetně potravin a hygienických potřeb. 

⇾ 3 800 000 lidí získalo pomoc celkem (od roku 2014 do 2019)

Humanitární a rozvojová sekce Člověk v tísni poskytuje pomoc na východě Ukrajiny od srpna 2014. V té době začal pouze čtyřčlenný tým pomáhat lidem v okolí frontové linie a zároveň budovat zázemí pro další aktivity. V současné době pomoc organizuje okolo 100 místních a 7 zahraničních spolupracovníků z kanceláří v Kyjevě, Slavjansku a Stachanově s podporou kolegů z Prahy. Tento tým pomáhá bez rozdílu - v Luhansku a Donětsku na územích pod kontrolou ukrajinské vlády i v Luhansku na územích, která pod kontrolou vlády nejsou.

“Už pátým rokem si konflikt na Ukrajině vybírá svou daň na civilním obyvatelstvu. Budeme i nadále poskytovat pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují, chránit práva a důstojnost lidí, kterých se konflikt dotýká a podporovat je při obnově jejich živobytí,“ říká Elena Terzi, koordinátorka programů Člověka v tísni na Ukrajině. „Od roku 2017 jsme členy konsorcia humanitárních organizací ACCESS, které přispívá k úspěšné koordinaci poskytované pomoci, díky čemuž je možné lépe reagovat na skutečné potřeby lidí a poskytnout pomoc těm nejzranitelnějším skupinám. Zároveň jsme se zavázali podporovat místní komunity v jejich úsilí o obnovu a společně pracovat na udržitelnější budoucnosti prostřednictvím našich programů zaměřujících se právě na obnovu a rozvoj.”

Od roku 2014, kdy vypukly boje mezi ukrajinskou armádou a silami takzvané Doněcké a Luhanské lidové republiky, bylo na východě Ukrajiny podle údajů OSN zraněno na 30 000 lidí a přes 13 000 lidí přišlo o život. Dalších 3,5 milionu obyvatel je odkázáno na humanitární pomoc a okolo 1,5 milionu lidí bylo vysídleno v rámci vlastní země. Za velkými čísly této humanitární katastrofy se skrývají jednotliví lidé, pro které je život ve válce již 5. rokem každodenní realitou. Příběhy několika z nich přibližuje Člověk v tísni v desetidílném seriálu krátkých dokumentárních filmů “To jsme my, to je Ukrajina”, které zachycují z blízka život ve válce na vesnicích na východě Ukrajiny. Další příběhy lidí, kterým Člověk v tísni pomáhá najdete zde.

Člověk v tísni se na Ukrajině od roku 2003 zaměřuje také na oblast lidských práv.

Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Pomoc je možné posílat přímo na konto sbírky SOS Ukrajina 93209320/0300 nebo pomocí SMS ve tvaru

DMS SOSUKRAJINA na číslo 87777

Platbu kartou můžete provést ZDE.

(Svůj dar si také můžete odečíst z daní)

Člověk v tísni na Ukrajině poskytuje pomoc i díky podpoře českých dárců, kteří přispívají do Klubu přátel Člověka v tísni nebo prostřednictvím veřejné sbírky SOS Ukrajina. Institucionální pomoc poskytuje Evropská komise (ECHO), americký Úřad pro zahraniční pomoc při katastrofách (OFDA), britské Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Člověk v tísni děkuje všem dárcům za jejich podporu.

Kontakty:

Adriana Černá, mediální koordinátorka Člověka v tísni, +420 731 520 896, adriana.cerna@clovekvtisni.cz 

Elena Terzi, koordinátorka programů Člověka v tísni na Ukrajině, +420 608 030 916, elena.terzi@peopleinneed.cz 

Autor: Člověk v tísni