Afghánistán: Dobré vládnutí

Afghánistán: Dobré vládnutí

Čtyři desetiletí pokračujících bojů a zkušenosti s náboženskou autokracií i nefunkční demokracií zanechaly Afghánistán poškozený a ​​rozdělený. Obyvatelé Afghánistánu nedůvěřují své vládě a jejím zástupcům. Jednou z největších výzev proto pro afghánskou vládu bylo obnovení spolupráce s komunitami napříč celou zemí, potvrzení své legitimity a sjednocení rozdělené země.

Po pádu Talibánu byl v zemi iniciován tzv. Program národní solidarity financovaný Světovou bankou. V rámci tohoto programu si vláda s podporou mezinárodních agentur (jsme partnerem tohoto programu od roku 2005) klade za cíl rozvoj místních komunit a obnovení řádné správy věcí veřejných. Afghánské komunity se snaží identifikovat oblasti rozvoje a následně plánovat, spravovat a monitorovat své vlastní rozvojové projekty. Prostřednictvím propagace způsobů dobrého vládnutí posiluje tento program místní komunity tak, aby dokázaly samostatně rozhodovat o záležitostech, které ovlivňují jejich životy.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Rozvoj městské infrastruktury 

Rozvoj městské infrastruktury 

Terénní pracovníci Člověka v tísni těsně spolupracují s místními radami pro komunitní rozvoj a zajišťují regulérnost lokálních voleb. Zvolené členy následně podporují ve vyhodnocování potřeb a přípravě návrhů projektů, které řeší nedostatky místní infrastruktury. Jednou z priorit je i zastoupení žen v místních radách. Projekty navrhované ženami musí být zvažovány se stejnou váhou jako návrhy ostatních. Pracovníci Člověka v tísni navíc školí všechny členy rad pro komunitní rozvoj v managementu, finanční gramotnosti a v potřebách transparentnosti a veřejného sdílení přijatých rozhodnutí.
Rozvoj vesnické infrastruktury (Balkh, Nangarhar, Paktya)

Rozvoj vesnické infrastruktury (Balkh, Nangarhar, Paktya)

V roce 2005 se společnost Člověk v tísni zapojila do celonárodního programu National Solidarity Programme (NSP) (www.nspafghanistan.org), jehož cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj venkovských komunit v Afghánistánu. V rámci programu si komunity volí Rady pro obecní rozvoj (CDC), jejichž členové společně s vesnickými stařešiny vybírají nejpotřebnější infrastrukturní projekty, které následně i plánují, implementují, řídí a monitorují. Mezi uskutečněné projekty, financované z rozpočtu afghánského Ministerstva pro místní rozvoj, patří například školy, zdroje vody, cesty, mostky, vodní mikroelektrárny, ochranné zdi nebo elektrické vedení.

Místní terénní pracovníci Člověka v tísni spolupracovali s Radami pro obecní rozvoj, podíleli se na zajištění regulérnosti voleb, podporovali členy Rad v hodnocení potřeb a připravování návrhů projektů, které řeší nedostatky místní infrastruktury. Terénní pracovníci také dohlíželi na zahrnutí žen mezi členy Rad a jejich návrhy na výběr infrastrukturních projektů byly zvažovány se stejnou váhou jako návrhy ostatních. Od chvíle, kdy terénní pracovník vesničany informuje o National Solidarity Programu, většinou uběhnou tři roky do dokončení prací na projektu. Během této doby pracovníci Člověka v tísni školili členy Rady v managementu projektů, finančních dokumentacích a postupně zdůrazňují potřebu uskutečňování schůzek a transparentního, veřejného sdílení rozpočtových rozhodnutí.
        
Velký počet kvalifikovaných inženýrů, které Člověk v tísni zaměstnává ve venkovských oblastech, zajišťuje kvalitu a relevanci projektů. Tito pracovníci navštěvují jednotlivé komunity a na místě uskutečňují průzkumy, na základě návrhů místních připravují technické návrhy projektů a pomáhají Radám ohledně dalších technických záležitostí a monitoringu. Tím je zajištěno plnění technických požadavků na infrastrukturní projekty i dlouhodobá udržitelnost a užitečnost projektu. Po skončení realizační fáze Člověk v tísni postupně předal zodpovědnost za udržování funkčnosti staveb či zařízení jednotlivým Radám.

Přestože rozvoj infrastruktury je hlavní náplní programu, budování místních kapacit je jeho konečným cílem. V průběhu programu dostávají jednotlivé Rady pro obecní rozvoj školení, dlouhodobou pomoc v budování svých kapacit a technickou podporu. Rady jsou navíc školené i v otázce rolí mužů a žen na správě komunity či v řešení konfliktů tak, aby byly připraveny vést komunitu i v dalších oblastech a přebírat postupně větší odpovědnost. Pro posílení tohoto procesu jsou dále organizované různé výměny a setkání mezi členy jednotlivých Rad, ale i se zástupci vládních institucí a dalších organizací, které mohou v budoucnu hrát roli v podpoře rozvoje venkova.

Od roku 2005 byly projekty v rámci NSP realizovány v provinciích Paktiya, Balch, Nangarhár a Baghlan. Dále pracoval Člověk v tísni v asi 500 komunitách v provinciích Balch, Nangarhár a Paktiya. Programy místního rozvoje jsou přirozeně integrovány do dalších programů zaměřených na obživu či rozvoj zemědělství.
 

Jak dále pomáháme