Afghánistán

Afghánistán: Humanitární pomoc

Afghánistán čelí v současnosti nevídané humanitární krizi. Podle dat OSN, je momentálně vice polovina populace (18 milionů lidí) v potravinové nouzi. Přes 8 milionů obyvatel se potýká s akutním nedostatkem potravin (na prahu hladu), množí se zprávy umírajících podvyživených dětí táborech vnitřně vysídlených osob a kapacity zemědělského sektoru rapidně upadají.

Od 18. října se Člověk v tísni podílí na distribuci humanitární pomoci. Stali jsme se tak jednou z prvních nevládních organizací, ne-li první, působící v Afghánistánu, která je schopna distribuovat finanční pomoc v Afghánistánu. Naše distribuční programy se zaměřují na finanční podporu, potravinovou pomoc, materiální pomoc a podporu jednotlivců, kteří se po humanitární krizi vrací zpět domů. Do konce roku máme momentálně naplánované distribuce pro téměř 4,000 nejzranitelnějších domácností (zhruba 28 000 lidí).

Pomocí dotací, naších interních zdrojů, a také veřejné sbírky se nám daří vykrývat mezery, na které momentálně nestačí jiné humanitární organizace. Distribuce humanitární pomoci je v současné situaci nelehká. Hovoříme o komplikovaném prostředí probíhající bankovní a finanční krize, kde jsou bankovní účty právnických osob stále omezené či zablokované; kde se pravidla pro práci humanitárních organizací průběžně mění a vyvíjí; a podmínky pohybu humanitárních organizací a přístupu k obyvatelům v nouzi se musí znovu vyjednat s místními aktéry.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Podpora konfliktem zasaženým akutně zranitelným obyvatelům městských oblastí provincií Kábul a Balkh v Afghánistánu v naplnění jejich potřeb potravinové bezpečnosti a přístřeší

Podpora konfliktem zasaženým akutně zranitelným obyvatelům městských oblastí provincií Kábul a Balkh v Afghánistánu v naplnění jejich potřeb potravinové bezpečnosti a přístřeší

Projekt podporuje nejzranitelnější osoby, kterým do života zasáhla válka, přírodní katastrofa či přetrvávající chudoba. Pomoc je určena vnitřně vysídleným lidem a nejvíce zranitelným osobám (děti, ženy, senioři). Projekt cílí na 1600 domácností (přes 11200 lidí) a poskytuje finanční podporu na pokrytí akutních potravinových potřeb a bezodkladných oprav svého obydlí. 
Okamžitá reakce pro obyvatele v potravinové nouzi v Mazar-e-Sharifu

Okamžitá reakce pro obyvatele v potravinové nouzi v Mazar-e-Sharifu

Projekt se zaměřuje na poskytování humanitární pomoci vnitřně vysídleným obyvatelům, kteří opustili svá obydlí od května 2021 při ozbrojeném postupu hnutí Taliban a jejich střetu s vládními vojsky. Na 1350 domácností (přibližně 9450 lidí) získá po dobu 4 měsíců finanční podporu na pokrytí akutních potravinových potřeb.
Veřejná sbírka SOS sbírka a zdroje Klubu přátel Člověka v tísni

Veřejná sbírka SOS sbírka a zdroje Klubu přátel Člověka v tísni

Tyto finanční zdroje nám umožňují okamžitou reakci na životní potřeby obyvatel a vykrývat mezery, na které momentálně nestačí jiné humanitární organizace. Od října 2021 se prostředky používají na poskytování finanční podpory na pokrytí potřebného nájmu vnitřně vysídlených osob, pokrytí akutních potravinových potřeb či podporu domácností, které se vrací zpět domů. Zároveň plánujeme alokaci části těchto zdrojů na tzv. winterizační aktivity (zajištění přístřeší, zajištění nutričně bohatých potravin, ohřev pro domácnosti, zajištění zimního oblečení apod.) s ohledem na nadcházející zimu a velkého počtu lidí bez nedostatečného přístupu k základním životním potřebám.  

Pomoc lidem postižených konfliktem a přírodní katastrofou

Pomoc lidem postižených konfliktem a přírodní katastrofou

Projekt podporuje nejzranitelnější osoby, kterým do života zasáhla válka nebo přírodní katastroa. Těmto lidem poskytujeme pomoc na základě jejich přímých potřeb - poskytujeme jim peníze na pronájem, dopravu a potřeby do domácnosti.
Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci poskytujeme přímou finanční podporu komunitám zasaženým humanitární krizí. Poskytovanou podporou se snažíme pokrýt základní potřeby obyvatel, jako je jídlo, pitná voda, přístřeší a další nezbytné vybavení.

Příjemci pomoci zpravidla hrají důležitou roli v navrhování a realizaci konkrétních humanitárních aktivit. Prostřednictvím pravidelného kontaktu s jednotlivci, ale i s místními radami pro komunitní rozvoj je zajištěna přímá zpětná vazba, která zajišťuje návaznost pomoci na aktuální potřeby.

Přestože přírodní katastrofy a konflikty negativně ovlivňují všechny oběti, nejzranitelnější skupiny – děti, těhotné ženy, starší lidé, sirotci, samoživitelky a vdovy – trpí následky katastrof nejvíce. Z tohoto důvodu Člověk v tísni poskytuje speciální asistenci těmto skupinám ve formě finančních grantů na pokrytí konkrétních potřeb, nebo jednotlivé případy odkazuje na relevantní instituce (především ve zdravotních případech či za účelem ochrany dětí a žen).

V roce 2012 se Člověk v tísni přidal ke konsorciu sedmi mezinárodních neziskových organizací, Emergency Response Mechanism, poskytujícímu okamžité vyhodnocení situace a pomoc v nouzových situacích


 

Jak dále pomáháme