Afghánistán: Humanitární pomoc

Afghánistán: Humanitární pomoc

Afghánistán čelí v současnosti mnoha humanitárním krizím. Kvůli své geografické poloze a dlouhodobé degradaci přírodních zdrojů je země extrémně náchylná k opakujícím se přírodním katastrofám. Zemětřesení, záplavy, sesuvy půdy, laviny, extrémní srážky i sucha jsou v Afghánistánu častým jevem. Opakující se vojenské konflikty, probíhající ve složitém sociálním a politickém prostředí, se týkají celé země. Řadu distriktů ovládají ozbrojené povstalecké skupiny, které se na mnoha místech střetávají s vládními vojsky.

Od roku 2002 reagujeme na humanitární potřeby afghánských komunit zasažených přírodními katastrofami a ozbrojeným konfliktem. Dle aktuální situace poskytujeme finanční podporu, materiální pomoc, pomáháme s rekonstrukcí zničených domů a podporujeme jednotlivce, kteří se po humanitární krizi vrací zpět domů.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Pomoc lidem postižených konfliktem a přírodní katastrofou

Pomoc lidem postižených konfliktem a přírodní katastrofou

Projekt podporuje nejzranitelnější osoby, kterým do života zasáhla válka nebo přírodní katastroa. Těmto lidem poskytujeme pomoc na základě jejich přímých potřeb - poskytujeme jim peníze na pronájem, dopravu a potřeby do domácnosti.
Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci poskytujeme přímou finanční podporu komunitám zasaženým humanitární krizí. Poskytovanou podporou se snažíme pokrýt základní potřeby obyvatel, jako je jídlo, pitná voda, přístřeší a další nezbytné vybavení.

Příjemci pomoci zpravidla hrají důležitou roli v navrhování a realizaci konkrétních humanitárních aktivit. Prostřednictvím pravidelného kontaktu s jednotlivci, ale i s místními radami pro komunitní rozvoj je zajištěna přímá zpětná vazba, která zajišťuje návaznost pomoci na aktuální potřeby.

Přestože přírodní katastrofy a konflikty negativně ovlivňují všechny oběti, nejzranitelnější skupiny – děti, těhotné ženy, starší lidé, sirotci, samoživitelky a vdovy – trpí následky katastrof nejvíce. Z tohoto důvodu Člověk v tísni poskytuje speciální asistenci těmto skupinám ve formě finančních grantů na pokrytí konkrétních potřeb, nebo jednotlivé případy odkazuje na relevantní instituce (především ve zdravotních případech či za účelem ochrany dětí a žen).

V roce 2012 se Člověk v tísni přidal ke konsorciu sedmi mezinárodních neziskových organizací, Emergency Response Mechanism, poskytujícímu okamžité vyhodnocení situace a pomoc v nouzových situacích


 

Jak dále pomáháme