Bangladéš: Humanitární pomoc

Bangladéš: Humanitární pomoc

Na jihovýchodě Bangladéše pomáháme v oblasti Cox Bazaar lidem, kteří museli opustit své domovy s naprostým minimem osobních věcí. Podmínky v přelidněných uprchlických táborech jsou alarmující. Chatrné přístřešky, špatná hygiena i sanitace. Nejzranitelnější skupiny, zejména ženy a dívky, jsou v táborech navíc vystaveny vyššímu riziku domácího a sexuálního násilí, dětských sňatků, nucené prostituce či obchodování s lidmi. Pomáháme jim identifikovat, kde se rizika vyskytují nejčastěji, kdo je ohrožen a jak jim lze předcházet.

V období monzunů navíc pomáháme lidem s opravami provizorních přístřešků a přípravou na silné přívalové deště. Ve spolupráci s partnerskou organizací předáváme skrze sérii školení týmům rohingských dobrovolníků základní informace o prevenci nemocí, které se v kempu vyskytují, o dostupné zdravotní péči, bezpečnostních hrozbách a jak jim předcházet. Díky naší finanční podpoře si lidé mohou sami navrhnout a zrealizovat jednoduchá a praktická vylepšení táborů, jako například instalaci veřejného osvětlení u provizorních toalet či oddělené umývárny.


Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Bezpečí žen a dívek – Ochrana nejvíce zranitelných komunit Rohingů

Bezpečí žen a dívek – Ochrana nejvíce zranitelných komunit Rohingů

Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi podporujeme skupiny dobrovolníků z komunity Rohingů prostřednictvím workshopů, jejichž cílem je poskytnout jim znalosti, praktické nástroje a schopnosti jak se ochránit před násilím a jednat v zájmu svého zdraví a bezpečí. V těchto seminářích účastníci identifikují a řeší rizika v rámci svých komunit. Kriticky analyzují, jak genderové vztahy ovlivňují zdraví a bezpečnost a hledají způsoby, jak zlepšit situaci a zapojit i ostatní členy. Prostřednictvím malých grantů dobrovolnické skupiny navrhují a provádějí jednoduchá a praktická vylepšení v táborech, jako je například instalace světla a zámků na toalety a budování oddělených sprch pro ženy a dívky.
Ochrana před monzunovými dešti

Ochrana před monzunovými dešti

Ve spolupráci s místními nevládními organizacemi a s pomocí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) jsme financovali školení 300 dobrovolníků o tom, jaké techniky lze využít pro ochranu jejich přístřeší před monzuny. Díky tomu se informace rozšířily až mezi 1 500 domácností. V současné době jsou tyto uprchlické rodiny schopny si navzájem pomáhat a zlepšit konstrukci svých domů, zabezpečit střechy a vykopat odtoky, které je ochrání při silných deštích.