Barma/Myanmar: Dobré vládnutí

Barma/Myanmar: Dobré vládnutí

Se zrušením režimu vojenské junty v Myanmaru dochází k výraznému rozvoji svobodných občanských iniciativ.  Místní sociální, vzdělávací a komunitní sdružení nově pracují ve prospěch obyvatel jednotlivých regionů - usilují o zlepšení školní výuky, rozšiřují povědomí o občansko-politických záležitostech či monitorují porušování lidských práv, čímž reagují na potřeby v dané oblasti. Tyto nevládní organizace dlouhodobě podporujeme jak finančními a technickými prostředky, tak prostřednictvím poskytování školení, odborných konzultací a informačních materiálů.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Podpora pozemkových práv v Kačjinským státě

Podpora pozemkových práv v Kačjinským státě

Člověk v tísni poskytuje technickou podporu při navrhování a provádění pozemkové reformy a zajišťuje, aby se místní organizace občanské společnosti zapojily do tohoto procesu. 
V současné době vyvíjíme aplikaci eLand, jejímž cílem je poskytovat relevantní informace vysídleným osobám. Konkrétně je bude aplikace informovat o jejich právech, správních postupech a nezbytných kontaktech pro řízení pozemkové správy Myanmaru.
Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

V listopadu 2015 se v Myanmaru po desetiletích nadvlády vojenské junty uskutečnily první demokratické volby, ve kterých získala největší opoziční strana 80% hlasů. Přestože opozice slaví úspěch, myanmarskou občanskou společnost čeká řada nelehkých úkolů, které by měly směřovat k naplnění demokratických hodnot a celkovému rozvoji země. Přes řadu dosavadních liberálních reforem bude pro budoucí vývoj v zemi klíčové následující období a zejména aktivní zapojení občanského sektoru do rozhodování o věcech veřejných a prosazování lidskoprávních norem.

Myanmar je jednou ze zemí s největším počtem místních dobrovolných sdružení, které jsou aktivní v nejrůznějších oblastech veřejného života od zdravotní a sociální péče po obhajobu lidských práv. Tyto organizace často suplují nefungující služby státu a dohlížejí na dodržování lidských práv.

Jediným příjmem těchto organizací jsou často pouze komunitní příspěvky, které jsou následně používány na přímou pomoc potřebným. Pouze 10 % místních skupin má šanci získat podporu od místních nebo mezinárodních organizací. Místní neziskové skupiny se potýkají s nedostatkem prostředků a kapacit na profesionalizaci svých služeb, tak aby mohly efektivně pomáhat ve svých komunitách či pokrýt náklady potřebné na komunitní rozvoj a vzdělávací projekty.

Člověk v tísni působí v odlehlých částech Myanmaru a zejména v etnických státech, kde podporuje svými aktivitami komunitní organizace a občanské aktivisty a přispívá k zlepšení znalosti místních obyvatel v oblasti lidských práv.

Mise Člověka v tísni v Myanmaru pracuje prostřednictvím místních partnerských organizací, které systematicky školí a podporuje finančními prostředky ve formě malých grantů. Díky partnerským organizacím může Člověk v tísni efektivně pomáhat komunitám, které se aktivně snaží zlepšit životy svých členů a pomoci jim prosazovat dodržování lidských práv.

V současné době se společnost Člověk v tísni zaměřuje zejména na podporu aktivit v oblasti občanské žurnalistiky, občanského vzdělávání a lidských práv. Díky spolupráci s místními partnery se například mohli obyvatelé jednotlivých regionů účastnit školení o nadcházejících volbách a dozvědět se více o svých voličských právech. Povědomí o volebním systému je zejména v odlehlých oblastech velmi nízké a mnoho občanů před školením neznalo svá voličská práva a s volbami nemělo žádné zkušenosti.

Člověk v tísni v Myanmaru podporuje občanské skupiny ve čtyřech geografických oblastech – Šanský stát, Kajinský stát, Monský stát a Mandalaj. Těmto skupinám nabízí odborná školení a možnost účastnit se networkingových setkání. Právě možnost setkávání se s dalšími aktivními skupinami a účast na společných projektech hodnotí místní partneři Člověka v tísni jako nejvíce potřebné.

Pro tyto skupiny Člověk v tísni také vytváří výukové materiály a metodické pomůcky, díky kterým mohou místní organizace pořádat školení o lidských právech a občanském vzdělávání. Stejně tak se ČvT zaměřuje na individuální přístup a podporu jednotlivých organizací v podobě konzultací a možnosti účasti na stážích v Myanmaru i v zahraničí. Každý rok jsou vysláni tři zástupci barmské občanské společnosti do České republiky, kde se seznamují s fungováním neziskového sektoru a učí se manažerským a advokačním dovednostem. Přínosem je také vzájemné sdílení transformační zkušenosti a zkušeností z přechodu k demokracii v Českém a středoevropském prostředí.

Jak dále pomáháme