Barma/Myanmar

Barma/Myanmar: Humanitární pomoc

© Archiv Člověka v tísni

Myanmar čelí významným humanitárním výzvám souvisejícím s dlouholetými ozbrojenými konflikty, nedávnou krizí v Rakhinském státě, masivními přesuny zranitelných obyvatel i absencí služeb pro zajištění základních potřeb. Země je zároveň velmi zranitelná v případě přírodních katastrof.

V srpnu roku 2017 došlo v Myanmaru k dramatickým událostem. Po útoku na policejní stanice v Rakhinském státě zasahovala armáda. Tyto nepokoje vyústily v humanitární krizi, při které zemřely stovky lidí a započal masivní přesun etnické menšiny Rohingů. Více než 722 000 lidí postupně odešlo do uprchlických táborů v sousedním Bangladéši a přibližně 200 000 lidí zůstalo uvězněno v několika oblastech Rakhinského státu bez přístupu k jídlu a službám. Člověk v tísni v Rahinkském státě pomáhá od září 2017 lidem, kteří museli uprchnout či strádají v důsledku konfliktu. Zároveň aktivně pomáháme i v sousedním Bangladéši. S počátkem roku 2018 došlo také ke zhoršení situace na území Kačjinského státu, kde v důsledku bojů mnoho lidí zůstává uvězněných na území ozbrojených střetů a došlo rovněž k vysídlení obyvatel.

V minulosti jsme navíc poskytovali okamžitou humanitární pomoc obyvatelům zasaženým živelními katastrofami. V roce 2015 to byl cyklon Komen, který ohrozil více než 1,6 milionu obyvatel a 330 000 rodin vyhnal z jejich domovů. V roce 2008 Myanmar zasáhla jedna z nejtragičtějších přírodních událostí uplynulých let - cyklon Nargis, který si vyžádal na 140 000 obětí, a několik milionů obyvatel se ocitlo v bezprostředním stavu nouze. Po těchto událostech jsme místním lidem pomáhali s obnovou jejich zničených zdrojů obživy - rybolovu, zemědělství a drobných živností.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Pomoc lidem postiženým povodněmi na jihovýchodě země

Pomoc lidem postiženým povodněmi na jihovýchodě země

Myanmar byl během monzunových dešťů v červenci 2018 silně postižen povodněmi, které vedly k vysídlení více než 150 000 lidí. Voda zaplavila celé oblasti a mnoho vesnic bylo po několik dní pokryto více než dvěma metry vody. Mnoho lidí přišlo o své živobytí a v této oblasti nebylo možné cokoliv vyrábět ani nakupovat potraviny. Po vyhodnocení situace začal na místě Člověk v tísni distribuovat pomoc. Ve spolupráci s místními úřady jsme dodávali místním potraviny, jako například rýži, olej na vaření, sůl a pitnou vodu. Pomoc doputovala do 676 domácností v 10 odlehlých vesnicích.

Člověk v tísni také realizuje projekt zaměřený na obnovu poškozených škol. Poskytujeme studentům i učitelům výukové sady a přispíváme k renovaci škol poškozených povodněmi, abychom na místě zajistili vhodné vzdělávací prostředí.
Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené osoby v Kačjinském státě

Humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené osoby v Kačjinském státě

Spolu s Kachin Baptist Convention (KBC) podporuje Člověk v tísni vniřně vysídlené civilisty, kteří museli uprchnout ze svých domovů kvůli eskalaci ozbrojených konfliktů v roce 2018. KBC vybudovala infrastrukturu WASH (nouzové latríny se solárními lampami, místa ke koupání, dočasné stanice pro mytí rukou) a tři dočasné příbytky. V táboře pro vysídlené osoby navíc distibuuje hygienické balíčky.
Chudoba a nedostatek příležitostí k obživě hrají velkou úlohu při omezování přístupu dětí k vzdělávání. Jednou z největších překážek z hlediska kvality vzdělávání je dostupnost vzdělávacích materiálů. Člověk v tísni a KBC pracují na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro chlapce a dívky v Kačjinském státě. Cílem projektu je tedy také zlepšit procesy výuky a vytvořit inkluzivní vzdělávací prostředí.
Okamžitá humanitární pomoc v Rakhinském státě

Okamžitá humanitární pomoc v Rakhinském státě

Člověk v tísni (ČvT) pracuje v Rakhinském státě od roku 2012. Původně se ČvT zaměřil na podporu organizací občanské společnosti a take podporu dialogu mezi členy různých etnických a náboženských skupin. Násilí v srpnu 2017 mělo stovky obětí a mělo za následek mimo jiné vypalování vesnic. Přes 850 000 lidí bylo vyhnáno ze svých domovů. ČvT spolu s místními partnery poskytli okamžitou pomoc těm, kteří byli nuceni opustit své domovy, a to prostřednictvím distribuce potravin, poskytnutím přístřeší a hygienických balíčků.
 

Jak dále pomáháme