Barma/Myanmar: Humanitární pomoc

Barma/Myanmar: Humanitární pomoc

Myanmar čelí významným humanitárním výzvám souvisejícím s nedávnou krizí v Rakhinském státě, masivním přesunům zranitelných obyvatel, absencí služeb pro zajištění základních potřeb a výzvám souvisejícím s dlouholetými ozbrojenými konflikty probíhajícími v některých částech země. Zároveň je země velmi zranitelná vůči přírodním katastrofám.

V srpnu roku 2017 došlo v Myanmaru k dramatickým událostem. Po útoku na policejní stanice v Rakhinském státě zasahovala armáda. Tyto nepokoje vyústily v humanitární krizi, při které zemřely stovky lidí a započal masivní přesun etnické muslimské menšiny Rohingů. Více než 722 000 lidí postupně odešlo do uprchlických táborů v sousedním Bangladéši a přibližně 200 000 lidí zůstalo uvězněno v několika oblastech Rakhinského státu bez přístupu k jídlu a službám pro zajištění základních potřeb. Člověk v tísni v Rahinkském státě pomáhá od září 2017 lidem, kteří museli uprchnout či strádají v důsledku konfliktu. Zároveň aktivně pomáháme i v sousedním Bangladéši. S počátkem roku 2018 došlo také ke zhoršení situace na území Kačjinského státu, kde v důsledku bojů mnoho lidí zůstává uvězněných na území ozbrojených střetů a došlo rovněž k vysídlení obyvatel.

V minulosti jsme navíc poskytovali okamžitou humanitární pomoc obyvatelům zasaženým živelními katastrofami. V roce 2015 to byl cyklon Komen, který ohrozil více než 1,6 milionu obyvatel a 330 000 rodin vyhnal z jejich domovů. V roce 2008 Myanmar zasáhla jedna z nejtragičtějších přírodních událostí uplynulých let - cyklon Nargis, který si vyžádal na 140 000 obětí, a několik milionů obyvatel se ocitlo v bezprostředním stavu nouze. Po těchto událostech jsme místním lidem pomáhali s obnovou jejich zničených zdrojů obživy - rybolovu, zemědělství a drobných živností.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc / Ukončené projekty

Podpora zranitelných obyvatel v oblastech ozbrojených konfliktů v Myanmaru

Podpora zranitelných obyvatel v oblastech ozbrojených konfliktů v Myanmaru

Na území Rakhinského státu Člověk v tísni pracoval od roku 2012. Zaměřovali jsme se především na podporu dialogu mezi členy etnických a náboženských skupin, podporu občanské společnosti a pomoc po ničivých povodních. V Rakhinském státě se humanitární situace zhoršila po útocích z 25. srpna 2017, které provedla Rohingská povstalecká skupina ARSA proti policejním a armádním cílům,  na které reagovala myanmarská vláda vojenskou operací. Násilnosti vedly ke stovkám obětí na životech, vypáleným vesnicím a až 850 tisíc lidí muselo z obavy o bezpečí opustit své domovy.

Počet uprchlíků svědčí o závažnosti situace na severu Rakhinského státu. Člověk v tísni se proto rozhodl začít pomáhat lidem, kteří byli nuceni opustit svůj domov a přišli tak o veškerý svůj majetek. Až 200 tisíc lidí zůstalo doslova uvězněno ve vesnicích bez přístupu k místnímu trhu, k dodávkám humanitární pomoci a k lékařské péči. Od září 2017 proto Člověk v tísni v severním části Rakhinského státu prostřednictvím lokálního partnera distribuoval jídlo, hygienické potřeby a zajistil přístřeší těm nejohroženějším skupinám obyvatel, jako jsou ženy, děti nebo staří lidé. Člověk v tísni je jedna z mála humanitárních organizací, které působí v severním Rakhinském státě. Dosud jsme pomohli stovkám rodin a v pomoci obyvatelům Rakhinského státu budeme i nadále pokračovat. Vzhledem k citlivým vztahům mezi členy různých etnických skupin, Člověk v tísni jako vždy během humanitárních krizí prosazuje neutrální a inkluzivní přístup ke všem příjemců pomoci. V roce 2018 jsme zajistili opravu a vybavení dvou školních zařízení pro výuku dětí zasažených konfliktem v severním Rahkinském státě a poskytli jim základní školní pomůcky proto, aby mohly získat vzdělání. V Rakhinském státě rovněž poskytujeme podporu komunitám prostřednictvím komunitních projektů zaměřených na podporu ochrany zranitelných obyvatel, jejichž potřeby jsou dlouhodobě přehlíženy, a rozvoje jejich živobytí. V Rakhinském státě, který je pravidelně zasažen silnými cyklony, bouřemi a povodněmi se rovněž zaměřujeme na snížení zranitelnosti obyvatel, kteří jsou vystaveni rizikům přírodních katastrof. V Kačjinském státě Člověk v tísni podporuje uprchlíky, kteří museli opustit své domovy v návaznosti na nedávnou eskalaci napětí ze začátku roku 2018. Naše pomoc se zaměřuje na zlepšení sanitační infrastruktury v uprchlických táborech a distribuci hygienických balíčků.

Tato pomoc může být realizována díky podpoře členů Klubu přátel Člověka v tísni.

Humanitární pomoc v Rakhinském státě

Humanitární pomoc v Rakhinském státě

V roce 2015 postihl cyklon Komen 12 ze 14 států Myanmaru a ohrozil více než 1,6 milionu obyvatel a 330 000 rodin muselo dočasně opustit své domovy. Nejvýrazněji byl postižen Rakhinský stát, který je nejméně rozvinutou částí Myanmaru a kromě chudoby, nízké úrovně školství a nedostupnosti kvalitních zdravotních služeb zde v uplynulých letech došlo také k sérii etnických nepokojů, které vyhnaly z domovů zhruba 75 000 lidí.

V současné době se v uprchlických táborech nachází přes 130 tisíc osob, pro které znamenaly povodně další katastrofu v průběhu několika let. Člověk v tísni ve spolupráci s místní partnerskou organizací zajistil dodávky vybavení do škol (stoly, židle, tabule atd.) zasažených cyklonem Komen a podpořil stavbu komunitní školy ve vesnici etnické menšiny Chinů. Vzhledem ke složitosti vztahů mezi jednotlivými etniky se veškerá humanitární pomoc odehrává za přísných podmínek, které minimalizují riziko vzniku dalších etnických nepokojů. Člověk v tísni stejně jako řada dalších organizací prosazuje neutrální a vyvážený přístup ke všem příjemcům pomoci zasaženým živelnou katastrofou.

Podpora vnitřních uprchlíků

Podpora vnitřních uprchlíků

Boje v etnických oblatech v Kačinském státě, které doutnají již několik desítek let, se znovu rozhořely v červnu 2011. Kromě stovek mrtvých na obou stranách občanská válka způsobila i vysídlení dalších 50 tisíc Kačjinů, kteří žijí u hranic s Čínou.  Zatímco někteří uprchli do oblastí za čínskou stranou hranice, jiní se drží blíž svých zničených domovů či skončili v přeplněných uprchlických táborech v Myanmaru. Tito lidé kromě domova ztratili i možnost obživy a budoucnost dětí (kterých je mezi vysídlenci 40 %) je ohrožena i nemožností pokračovat ve školní docházce.

Člověk v tísni se svými partnery poskytl více než 5 000 vysídleným lidem nejnutnější životní potřeby a přístřešky. Svou pomoc zaměřil na utečence za hranicemi Číny a v táborech na území ovládaném Kačjiny, přičemž se soustředil zejména na znevýhodněné skupiny utečenců: matky, staré lidi a děti. Kromě bezprostředně humanitární pomoci také zajistil vysídleným dětem ve školním věku provizorní vzdělávání. V blízkosti táborů se svými partnery vybudoval šest škol a zajistil, aby jich studenti mohli využívat. Tyto projekty finančně podpořilo především Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Klub přátel Člověka v tísni.

Humanitární pomoc v Kačjinském státu

Humanitární pomoc v Kačjinském státu

Příměří, které se v Kačjinu podařilo udržovat 17 let, skončilo v červenci roku 2011. Následné boje vyhnaly z domovů více než 85 000 civilistů. Ti žijí v táborech pro vnitřní uprchlíky bez možnosti se sami zaopatřit a jsou závislí na humanitární pomoci, jejíž poskytování je vážně omezeno zvláště v oblastech mimo dosah vládní kontroly. Děti, které tvoří 40% všech vnitřně vysídlených osob, jsou nuceny přerušit své vzdělávání a jsou ohroženy obchodováním s dětmi.

ČvT ve spolupráci s naší partnerskou organizací zajistil potraviny a výživové potravinové doplňky, pomáhal s konstrukcí provizorních škol a přístřešků, zlepšil přístup k pitné vodě a podpořil alternativní možnosti obživy.

Naše pomoc se zaměřila zejména na ty nejvíce znevýhodněné skupiny vnitřně vysídlených osob: těhotné ženy a kojící matky, starší osoby a děti.

Humanitární pomoc přes hranice

Humanitární pomoc přes hranice

V rozsáhlých oblastech severovýchodního myanmarského pohraničí, které se potýkají kromě občanské války i s malárií a podvýživou, prakticky neexistuje systém státní zdravotní péče. Jedinými poskytovateli zdravotní pomoci jsou myanmarské komunitní organizace, často koordinované z exilu v Thajsku. Některé z těchto organizací se snaží budovat stacionární kliniky na území Myanmaru, jiné pomáhají v oblastech, kde z bezpečnostních důvodů tímto způsobem působit nelze, lékařskou péči tedy poskytují prostřednictvím mobilních zdravotních týmů.

Člověk v tísni v letech 2010 až 2012 spolupracoval s několika organizacemi poskytujícími zdravotní pomoc přibližně 80 000 obyvatelům států Kačjin a Šan na východě Myanmaru, kteří jsou neustále ohroženi nestabilní situací v regionu. Mimo to Člověk v tísni podporoval i stacionární kliniky ve stabilizovaných oblastech - několika desítkám z nich poskytnul zdravotnický materiál, léky (především antimalarika), potravinovou pomoc a výživové doplňky pro těhotné ženy.

Spolu s místní partnerskou organizací vybudoval v roce 2010 zdravotní kliniku ve státě Šan, která slouží především vnitřně vysídleným v uprchlickém táboře. Tyto projekty jsou financovány zejména Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Klubem přátel Člověka v tísni, Ambasádou ČR v Thajsku a dary soukromých dárců.

Cyklon Nargis

Cyklon Nargis

Cyklon, který postihl Myanmar v květnu roku 2008, připravil o život více než 140 tisíc lidí (podle údajů BBC). Další statisíce se rázem ocitly bez střechy nad hlavou, živobytí a bez přístupu k základním životním potřebám. Celkem bylo postiženo až 2,5 milionu lidí (podle údajů Oxfam). Okamžitou humanitární pomoc ze zahraničí ztížila reakce vládnoucího režimu, který v prvních dnech po katastrofě odmítal vpustit mezinárodní pracovníky do země.

Člověk v tísni zasáhl bezprostředně týden po cyklonu; prvotní humanitární aktivity hradil z vlastních prostředků. V první fázi se soustředil na poskytnutí akutní humanitární pomoci - prostřednictvím místních partnerů rozděloval jídlo, vodu, purifikační tablety, oblečení a plachtovinu na provizorní přístřešky či sběr dešťové vody. Následně se zaměřil na obnovu zdrojů obživy rybářů, rolníků a drobných živnostníků; obyvatelům venkovských oblastí v postižených regionech poskytoval rekvalifikační kurzy a distribuoval lodě, sítě a hospodářská zvířata. Také s pomocí místních partnerů rekonstruoval zdroje pitné vody, obydlí a základní infrastrukturu - přístavní mola, mosty, cesty a školy.

Souběžně s rekonstrukcí probíhal program psychosociální podpory, která v oblastech po katastrofách často chybí, přestože její včasné poskytnutí je klíčové pro předejití vzniku traumat a dlouhodobých psychických poruch.

Jak dále pomáháme