Barma/Myanmar: Vzdělávání a praktické dovednosti

Barma/Myanmar: Vzdělávání a praktické dovednosti

Po celá desetiletí vláda Myanmaru investuje do vzdělávání méně než dvě procenta ze státního rozpočtu, díky čemuž je celý vzdělávací systém v zemi na velmi špatné úrovni.

Nedostatečný systém v poskytování vzdělávání spolu s vysokou mírou chudoby v oblastech zasažených konflikty vede k tomu, že jsou děti školního věku nuceny místo školní docházky chodit do práce a přispívat tak do rodinného rozpočtu. A zároveň vysvětluje, proč více než polovina dětí školního věku opustí školu před dokončením základního vzdělání a také proč mnoho dětí dosáhne pouze velmi nízké úrovně vzdělání.

Podporujeme sektor vzdělávání v Myanmaru již od roku 2008 skrze rekonstrukci základních škol po cyklonu Nargis. Mimo jiné jsme v letech 2015 - 2016 distribuovali školní vybavení do 20 škol v oblastech zasažených cyklónem Komen a vybudovali dočasné vzdělávací centrum v Rakhinském státě.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc / Ukončené projekty

Podpora občanského vzdělávání v Karenském státě

Podpora občanského vzdělávání v Karenském státě

Konflikt v Karenském státě byl někdy označován jako nejdéle trvající občanská válka. Od roku 1949 zde konflikt nepřetržitě probíhal, příměří bylo uzavřeno až v roce 2012 a potvrzeno podpisem Národní dohody o příměří v roce 2015. Desetiletí násilí a konfliktu tak vedlo k nedůvěře mezi místním etnickými komunitami.

Během přechodu k demokracii v Myanmaru v roce 2012 navíc k nárůstu komunálního násilí, což mělo mimo jiné i za následek zhoršení stavu vzdělávací systému, který i do té doby trpěl nedostatkem financí i kvalitních učitelů. Občanské vzdělávání a výchova k míru jsou tak jedním z pedagogických nástrojů, jak zmírnit napětí mezi komunitami a jak začlenit kritické myšlení, moderní metody a participativní přístup do výuky. Učitelé totiž mají klíčovou roli v utváření názorových postojů mladých lidí a pomáhají rozvíjet interkulturní dovednosti a znalosti nezbytné pro život v multikulturní společnosti.

Od roku 2017 proto Člověk v tísni začal realizovat projekt, jehož cílem je zahrnutí občanského vzdělávání a výchovy k míru do školských programů. Člověk v tísni společně s místní partnerskou organizací školí učitele a lidskoprávní školitele, aby získali potřebné znalosti a dovednosti při výuce témat jako je občanská společnost, diskriminace, lidská práva a mír. V rámci projektu jsou dále poskytovány malé granty na aktivity, které přispívají k vytváření prostoru pro otevřený dialog a vzájemného porozumění mezi komunitami. Lidskoprávní povědomí, tolerance a respekt vůči základním svobodám jsou nezbytné pro vytváření a posilování míru i rozvoje Karenského státu.

Záchranná síť pro děti v Myanmaru

Záchranná síť pro děti v Myanmaru

Začátkem roku 2015 Člověk v tísni zahájil projekt záchranné sítě pro děti v Myanmaru, který je z větší části financován Evropskou unií a jehož cílem je adresně řešit případy násilí páchaného na dětech v oblasti Mandalaj, oblasti Sakain a v Šanském státě. Člověk v tísni se snaží spolu se svým místním partnerem Monastic Education Development Group (MEDG/PDO) zvyšovat povědomí a realizovat školení v oblasti ochrany dětí pro zaměstnance klášterních škol, rodiče a členy komunit stejně jako pro místní autority na obecní úrovni. Vytvoření mechanismů pro ochranu dětí na komunitní úrovni a též na úrovni škol je další částí projektu, jehož cílem je mimo jiné poskytnout podporu komunitám při ohlašování, předání a řešení případů týrání a zneužívání dětí.

Podpora školství v Karenském státě

Podpora školství v Karenském státě

Karenský stát při hranicích s Thajskem je jedním z myanmarských regionů, který v posledních desetiletích nejvíce trpěl občanskou válkou mezi vládními jednotkami a Karenskou buddhistickou armádou. Více než 36 tisíc obyvatel bylo vyhnáno ze svých domovů (internal-displacement.org), chybí potřebná infrastruktura a nefunguje systematické poskytování služeb, jakými jsou zdravotní péče a školství.

Po podepsání příměří v roce 2012 se bezpečnostní situace částečně uklidnila a Člověk v tísni mohl začít se svými projekty na podporu školství a hygienické osvěty. Společně s místní partnerskou organizací postavil či opravil pět škol pro 550 dětí a vybavil je potřebným zařízením, posiloval také kapacity místních učitelů odbornými tréninky. Ve školách zavádí program na podporu hygienických návyků, které pomáhají předcházet infekčním nemocem. Tyto projekty byly realizovány z finančních zdrojů Ambasády ČR v Thajsku a sbírky Skutečná pomoc.

Jak dále pomáháme