Barma/Myanmar

Barma/Myanmar: Vzdělávání a praktické dovednosti

© Archiv Člověka v tísni

Po celá desetiletí vláda Myanmaru investuje do vzdělávání méně než 2 % ze státního rozpočtu, díky čemuž je celý vzdělávací systém v zemi na velmi špatné úrovni. Nedostatečný systém spolu s vysokou mírou chudoby v oblastech zasažených konflikty vede k tomu, že jsou děti školního věku nuceny místo školní docházky chodit do práce a přispívat tak do rodinného rozpočtu. Pomáháme proto opravovat školy, budovat vzdělávací centra a dodávat dětem i učitelům potřebné vybavení, především v oblastech zasažených cyklony a dalšími katastrofami. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Podpora školství v Karenském státě

Podpora školství v Karenském státě

Karenský stát při hranicích s Thajskem je jedním z myanmarských regionů, který v posledních desetiletích nejvíce trpěl občanskou válkou mezi vládními jednotkami a Karenskou buddhistickou armádou. Více než 36 tisíc obyvatel bylo vyhnáno ze svých domovů (internal-displacement.org), chybí potřebná infrastruktura a nefunguje systematické poskytování služeb, jakými jsou zdravotní péče a školství.

Po podepsání příměří v roce 2012 se bezpečnostní situace částečně uklidnila a Člověk v tísni mohl začít se svými projekty na podporu školství a hygienické osvěty. Společně s místní partnerskou organizací postavil či opravil pět škol pro 550 dětí a vybavil je potřebným zařízením, posiloval také kapacity místních učitelů odbornými tréninky. Ve školách zavádí program na podporu hygienických návyků, které pomáhají předcházet infekčním nemocem. Tyto projekty byly realizovány z finančních zdrojů Ambasády ČR v Thajsku a sbírky Skutečná pomoc.

Jak dále pomáháme