DR Kongo

Demokratická republika Kongo: Dobré vládnutí

Přestože má DR Kongo k demokratické správě stále daleko, Konžané konečně po dlouhých desetiletích zažívají možnost domoci se svých práv. Obyvatele zapadlých vesnic školíme například v tom, jak funguje dědictví, vlastnické právo - kdy mají právo obdělávat určitou půdu, nebo jak se domoci práva v případě sexuálního násilí. Osvěta v komunitách, provozování tzv. mobilních soudů, školení tradičních zastupitelů a civilních soudců napomáhá lidem zlepšit přístup k základním právům a zvyšuje povědomí o tom, jaká práva vlastně mají.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Dejme právu šanci

Dejme právu šanci

V tomto dvouletém programu při hranicích se severním Kivu si klademe za cíl zvýšit povědomí více než 50 000 lidí o jejich právech, zlepšit jejich přístup k soudnictví (jak fyzicky, tak finančně) a zároveň posunout i kvalitu služeb, jež soudci lidem v Kongu poskytují.

Prostřednictvím osvětové kampaně zahrnující např. hraní pouličních divadel demonstrujeme lidem možnosti řešení jejich problémů a představujeme jim škálu práv, jež byla v jejich životech po dlouhou dobu vlivem bouřlivého historického i bezpečnostního vývoje v zemi potlačována. Jde např. o právo na vlastnictví půdy, která je ve venkovských oblastech klíčovým artefaktem pro zajištění obživy. Jen malé procento Konžanů zná zákonná pravidla týkající se vlastnictví půdy, jako je např. právo dědiců půdu dále obdělávat nebo způsoby řešení sporů o nevyjasněné vlastnictví půdy. Důležitou součástí je rovněž osvěta v oblasti násilí. Domácí násilí i násilí ze strany rebelů představuje pro místní ženy a dívky stále obrovské riziko. Snažíme se také informovat rodiče, k čemu slouží porodní certifikát, respektive jakým překážkám v oblasti zdravotní péče či zápisu do školy může dítě bez porodního certifikátu čelit. 

Překážkou v naplňování práv však nejsou pouze znalosti lidí, ale také způsob, jak se mohou svého práva domoci. Finanční nedostupnost a velké vzdálenosti k soudům (cesta trvající až několik dní) často lidem znemožňují snahu o řešení problémů. Člověk v tísni proto organizuje také tzv. mobilní soudy, které přijíždějí za lidmi do jejich vesnic. Finanční náklady pak pomáhají pokrýt komunitní spořící spolky, tzv. care groups, které dokáží našetřit malý obnos peněz na nezbytné výdaje komunit, jako je zdravotní péče, vzdělání nebo právě výdaje související s právními úkony.
 

Jak dále pomáháme