Dobré vládnutí

Dobré vládnutí

DR Kongo má za sebou tragickou historii plnou násilných bojů. Po vyhlášení nezávislosti na Belgii v roce 1960 vypukla válka na pozadí politicko-etnického konfliktu. V roce 1997 pak sousední Rwanda a Uganda pomohly sesadit diktátora Josepha Desirée Mobuta, což zahájilo krveprolití, kterému se kvůli zapojení armád všech okolních států někdy říká Velká africká válka. Konflikt nemá konce - a i přes oficiálně uzavřenou mírovou dohodu trvá dodnes. V roce 2006 proběhly v DR Kongo první prezidentské volby od roku 1960. Přestože má tato země k demokratické správě stále daleko, její obyvatelé zažívají po dlouhých desetiletích možnost domoci se svých práv.

Pomáháme obyvatelům DR Kongo zlepšit přístup k soudnictví a zaměřuje se na vzdělávání místních lidí v oblasti základních práv. Obyvatele zapadlých vesnic školíme např. v tom, jak funguje dědictví, kdy mají právo obdělávat určitou půdu, nebo k čemu slouží porodní certifikát. Důležitou součástí je také vymáhání práva v oblasti sexuálního násilí, které stále představuje velkou hrozbu pro místní ženy a dívky. Osvěta v komunitách, provozování tzv. mobilních soudů, školení tradičních zastupitelů a civilních soudců napomáhá lidem zlepšit přístup k základním právům a zvyšuje povědomí o tom, jaká práva vlastně mají.

Celý text Méně textu

Realizovaná pomoc

Dejme právu šanci

Dejme právu šanci

V tomto dvouletém programu při hranicích se severním Kivu si klademe za cíl zvýšit povědomí více než 50 000 lidí o jejich právech, zlepšit jejich přístup k soudnictví (jak fyzicky, tak finančně) a zároveň posunout i kvalitu služeb, jež soudci lidem v Kongu poskytují.

Prostřednictvím osvětové kampaně zahrnující např. hraní pouličních divadel demonstrujeme lidem možnosti řešení jejich problémů a představujeme jim škálu práv, jež byla v jejich životech po dlouhou dobu vlivem bouřlivého historického i bezpečnostního vývoje v zemi potlačována. Jde např. o právo na vlastnictví půdy, která je ve venkovských oblastech klíčovým artefaktem pro zajištění obživy. Jen malé procento Konžanů zná zákonná pravidla týkající se vlastnictví půdy, jako je např. právo dědiců půdu dále obdělávat nebo způsoby řešení sporů o nevyjasněné vlastnictví půdy. Důležitou součástí je rovněž osvěta v oblasti násilí. Domácí násilí i násilí ze strany rebelů představuje pro místní ženy a dívky stále obrovské riziko. Snažíme se také informovat rodiče, k čemu slouží porodní certifikát, respektive jakým překážkám v oblasti zdravotní péče či zápisu do školy může dítě bez porodního certifikátu čelit. 

Překážkou v naplňování práv však nejsou pouze znalosti lidí, ale také způsob, jak se mohou svého práva domoci. Finanční nedostupnost a velké vzdálenosti k soudům (cesta trvající až několik dní) často lidem znemožňují snahu o řešení problémů. Člověk v tísni proto organizuje také tzv. mobilní soudy, které přijíždějí za lidmi do jejich vesnic. Finanční náklady pak pomáhají pokrýt komunitní spořící spolky, tzv. care groups, které dokáží našetřit malý obnos peněz na nezbytné výdaje komunit, jako je zdravotní péče, vzdělání nebo právě výdaje související s právními úkony.
 

Jak dále pomáháme