DR Kongo: Vzdělávání a praktické dovednosti

DR Kongo: Vzdělávání a praktické dovednosti

Přes 58 milionů dětí na světě nemůže chodit do školy navzdory nezpochybnitelnému právu na vzdělání. V mnoha zemích dětem školní výuku znemožňuje ozbrojený konflikt, chudoba, humanitární katastrofa či samotný školní systém zahrnující genderovou, etnickou či zdravotní diskriminaci. 

Negramotní či málo vzdělaní mladí lidé bez praktických dovedností bývají častěji vystaveni chudobě a zneužívání, neboť o ně na pracovním trhu není zájem. Mají pak velmi omezené možnosti svobodného rozhodování o životě. Tyto výzvy jsou dnes stále palčivější vzhledem k historicky nejpočetnější generaci mladých lidí na světě a omezeným možnostem vytváření nových pracovních míst.

Aktivně se snažíme těmto globálním výzvám čelit. Uvědomujeme si, jak důležitou roli hraje vzdělávání v procesu transformace rozvojových zemí. Nejen že zlepšuje vyhlídky na zaměstnání a tím snižuje hrozbu chudoby, hladu a nemocí, ale také posiluje možnosti žen i mužů bojovat proti diskriminaci. Motivuje je k aktivnější účasti ve veřejném životě a prosazování svých zájmů ve společnosti. Zároveň věříme, že v oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem školní docházka přináší řád a radost do života dětí.

  • Naše vzdělávací programy se zaměřují na zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny děti bez ohledu na původ, náboženské vyznání, pohlaví či zdravotní omezení.
  • Podporujeme také zaměstnanost mladých lidí. Prostřednictvím odborného vzdělání, podnikatelských a dalších dovedností napomáháme k zakládání živností či získání zaměstnání.
  • V rámci vzdělávacích programů také podporujeme mladé lidi k aktivnímu zapojování do dění kolem sebe a k utváření odpovědné demokratické společnosti.
Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Lepší škola pro všechny

Lepší škola pro všechny

Školení učitelů, stavba nových škol, nové školní pomůcky pro výuku a práce s komunitou v otázkách základního vzdělání – to vše přispívá ke zkvalitnění výuky na základních školách a zvyšování školní docházky. Vzdělaní mladí lidé jsou klíčem k rozvoji země, a proto se Člověk v tísni snaží zlepšovat přístup konžských dětí ke kvalitnějšímu vzdělání.

Při stavbě škol uplatňujeme komunitní přístup. Nové školní budovy stavíme společně s místní komunitou, jež dodává například cihly, pracovní sílu či připravuje terén. Škola je pak dlouhodobě odpovědněji spravována a rodiče jsou více motivováni podporovat školní docházku svých děti. Mezi průřezové aktivity všech našich projektů, přispívajících k lepší vzdělanosti mladých lidí, patří také osvětové kampaně mezi rodiči o důležitosti vzdělání dětí, školení učitelů a distribuce školních pomůcek.

V bezpečnostně nestabilních oblastech poskytuje Člověk v tísni také krizovou pomoc pro zajištění provizorní výuky dětí z vnitřně přesídlených rodin. Zajišťujeme provizorní prostory pro výuku i doučování dětí vnitřních uprchlíků, které byly nuceny kvůli konfliktu přerušit školní docházku. Zkrácené kurzy mají za cíl dohnat učivo natolik, aby se žáci mohli poté opět zapojit do standardní výuky bez vynechání ročníku.

Důležitým aspektem naší práce je také prosazování dětských práv. To přispívá k prevenci vstupu mládeže do ozbrojených skupin a pomáhá to k opětovné integraci dětí a mladých lidí, kteří byli vlivem probíhajícího konfliktu dočasně přesídleni mimo své domovy.

Jak dále pomáháme

Novinky

„Díky novým metodám teď mohu vypěstovat mnohem více jídla pro mé děti,” říká farmářka Julienne

„Díky novým metodám teď mohu vypěstovat mnohem více jídla pro mé děti,” říká farmářka Julienne