Více než 500 studentů poběží pro novou školu v Africe

Více než 500 studentů poběží pro novou školu v Africe

26. 5. 2017

Praha, 16. května 2017 - V sobotu 27. května 2017 se studenti a žáci Francouzského lycea a Gymnázia Jana Nerudy pokusí "vyběhat" peníze na novou školu pro své vrstevníky v Etiopii. Charitativní běh, tradičně nazývaný FrancoFoulée, funguje na principu sponzorovaného běhu: sponzor, kterým může být kdokoli, platí běžci za uběhnuté kilometry na účet organizace Člověk v tísni (pod jejíž záštitou se běh koná). Během osmileté tradice se účastníkům podařilo nashromážit přes 1,8 milionu korun. Běhu se může zúčastnit kdokoli s jakýmkoli sponzorem; registrace je možná přímo na místě v den konání od 9:30. Samotný Běh pro Afriku začíná na startu u Letohrádku Hvězda v 10:00 pro nejmenší (stometrový okruh) a v 10:45 pro běžce kilometrového okruhu.

Celé závody odstartuje velvyslanec Francouzské republiky, pan Roland Galharague a aktivně se zúčastní také ředitel Francouzského lycea v Praze, pan Gilles Martinez. Ze známých osobností přijdou běh podpořit Ivana Jirešová a Patricie Solaříková. Občerstvení pro běžce zajišťuje společnost Zátiší Group.

Princip běhu je takový, že si běžec najde sponzora, který za každé uběhnuté kolečko přislíbí určitou částku. Po skončení běhu se spočítá, kolik kol uběhl. Toto číslo se pak vynásobí slíbenou částkou a výslednou sumu sponzor poukáže na účet sbírky Postavme školu v Africe,“ vysvětluje princip akce Irena Bednářová z Člověka v tísni. „Loni se běhu zúčastnilo asi 270 studentů, kteří dohromady uběhli přes 2200 kilometrů. Nakonec se podařilo vybrat téměř 160 000 korun,“ dodává.

Do Běhu pro Afriku se během roku zapojují také žáci z dalších škol nejen v Praze, ale i v ostatních českých a moravských městech. Jednotlivé charitativní běhy budou probíhat až do podzimu. Loni se zapojily stovky žáků z 19 škol. Pracovníci Člověka v tísni seznamují žáky na školách, které se Běhu pro Afriku účastní, se situací v Etiopii a vysvětlují, jak oni sami mohou jednoduše pomoci svým africkým vrstevníkům, jejichž možnosti vzdělání jsou jen velmi omezené.

Škola v  Africe

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a polovina jejích obyvatel je negramotná. Často jen proto, že děti nemohou chodit do školy, protože v okolí žádná není. V roce 2009 22% dětí nenastoupilo ani do druhé třídy základní školy, 57% základní školu nedokončilo. Ve třídách je navíc často více než 80 dětí a školy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných učitelů a učebních pomůcek. Člověk v tísni se proto snaží budováním škol a vzděláváním učitelů pomoci zastavit začarovaný kruh chudoby. Každý rok v Etiopii vyroste nejméně jedna nová škola a děti, které v ní studují, mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pomoci tak rozvoji celé země.

Letos začínáme pomalu připravovat stavbu nové školy ve vesnici Tumticha na jihu Etiopie. Ta je tu opravdu potřeba. Do té dosavadní, kterou si postavili sami místní z bláta a dřeva, chodí přes 1200 dětí. Dalších 250 dětí se ale do školy už nevejde. Škole chybí pořádné osvětlení, ventilace, nemluvě o nábytku a dalším vybavení jako jsou učebnice a pomůcky pro žáky. V celém školním areálu nenajdete čistou pitnou vodu.“ říká Irena Bednářová. „Téměř každé druhé dítě v Etiopii nemůže chodit do školy. Často jen proto, že v okolí žádná není. Čeští studenti a žáci se rozhodli tímto způsobem pomoci svým etiopským vrstevníkům. Jejich zájem nás velmi těší. Cílem projektu není pouze získat finanční prostředky na stavbu škol v Africe, ale také informovat studenty a veřejnost o problematice rozvojovýchzemí, dodává. 

Člověk v tísni postavil v Etiopii od roku 2006 již devatenáct sbírkových škol, ve kterých se teď vzdělávají tisíce dětí. Nejnovější je tento rok postavená škola v oblasti Kulufo, která byla slavnostně otevřená v březnu. Stavěla se šest měsíců a ruku k dílu přiložila celá komunita. Nyní bude sloužit pro 500 místních dětí, které se už nebudou muset bát, že jim na hlavu spadne střecha nebo že se na cestě do školy zraní. 

Člověk v tísni také dlouhodobě pracuje s učiteli a ukazuje jim moderní vzdělávací metody. Děti tak mezi sebou v rámci školy více spolupracují, předávají si zkušenosti a nebojí se aktivně zapojit do hodiny. „V Etiopii se bohužel stále klade důraz na memorování a výjimkou nejsou ani fyzické tresty. Dobře vyškolení učitelé naopak vědí, že nejdůležitější je svoje žáky zaujmout a snažit se, aby výkladu co nejvíce sami porozuměli,“ popisuje Irena Bednářová jeden ze základních principů práce etiopské mise Člověka v tísni.

Seznam postavených škol a další informace o sbírce a Běhu pro Afriku najdete na www.skolavafrice.cz 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Irena Bednářová, koordinátorka Běhu pro Afriku ve společnosti Člověk v tísni, irena.bednarova@clovekvtisni.cz, 778 494 346

Alena Špálová, Francouzské lyceum, alenasp@cbox.cz, 728 714 745

Veronika Tartier, Gymnázium Jana Nerudy, veronika.tartier@gmail.com, 257 404 818

Autor: ČvT