Filipíny

Filipíny: Dobré vládnutí

© Archiv ČvT

V oblasti podpory rozvoje občanské společnosti a dobrého vládnutí se na Filipínách soustředíme na problematiku pozemkových práv a záborů půdy. V této souvislosti jsou také Filipíny jednou ze zemí s nejvyšším výskytem násilí směřovaného proti obhájcům pozemkových práv. Podporujeme zde práci lidskoprávních a komunitních organizací, jež pomáhají zranitelným a znevýhodněným skupinám, jako jsou např. nejchudší farmáři, etnické minority a ženy, jenž čelí záborům půdy či jiným porušováním svých pozemkových práv.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Budování vzájemného porozumění, respektu a tolerance mezi mládeží

Budování vzájemného porozumění, respektu a tolerance mezi mládeží

V Mindanau panuje dlouhodobé napětí, které často vede ke konfliktům, diskriminaci a násilnému extremismu.
Projekt financovaný Evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva (EIDHR) má za cíl posílit vzájemné porozumění mezi jednotlivci s různou vírou a zázemím, které do budoucna přispěje ke vzájemné toleranci a mírovému řešení konfliktů. Náboženští vůdci a vůdci komunit jsou hlavními aktéry, kteří mají konečnou odpovědnost za vytvoření dlouhodobé kultury míru, respektu a tolerance.
Podpora pozemkových práv na Filipínách

Podpora pozemkových práv na Filipínách

Projekt se zaměřuje na pozemková práva jako na nově se vynořující téma v oblasti lidských práv. Hlavním cílem Člověka v tísni je podpořit práci občanské společnosti, kterou zde představují organizace zabývající se lidskými právy a prací se sociálně vyčleněnými skupinami (např. farmáři, původní obyvatelstvo, ženy). Projekt se zvláště zaměřuje na zplnomocnění těchto skupin ve vymáhání svých pozemkových práv. Tři desetiletí od komplexní zemědělské reformy příjemci pomoci z řad farmářů na Filipínách stále čelí v přístupu k držbě půdy různým právním a společenským překážkám, zatímco některé komunity dokonce bojují s rozsáhlými zábory půdy.
Projekt je podporován Evropským nástrojem pro financování podpory demokracie a lidských práv (EIDHR) a realizován ve spolupráci s Asijskou koalicí nevládních organizací pro zemědělské reformy a rozvoj venkova (ANGOC) a KAISAHAN a BALAOD Mindanaw, místními nevládními organizacemi, které se aktivně věnují tématu pozemkových práv chudých vesnických komunit a monitorování porušování lidských práv ve vztahu k pozemkovým právům na Mindanau, Visayas a Luzonu.

Jak dále pomáháme