Irák: Udržitelná obživa a životní prostředí

Před válkou se většina domácností živila zemědělstvím. Když se ale lidé začali vracet domů, většinou našli své hospodářství v ruinách. Zdejší ekonomiku a infrastrukturu konflikt navíc zdevastoval do takové míry, že najít si jakýkoliv jiný způsob obživy, je velmi těžký úkol. V nejvíce zasažených oblastech je tak vůbec nejvyšší míra chudoby (často vyšší než 40 %). 

Místním lidem proto pomáháme postavit se znovu na nohy, a to tzv. multisektorovým přístupem. Kombinujeme přímou peněžní pomoc, program „Cash for Work“ (Peníze za práci), granty na rozjezd vlastního podnikání, odborná školení a obnovou zařízení na úpravu vody a další infrastruktury.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Obnova základní infrastruktury

Obnova základní infrastruktury

Naše programy na zajištění živobytí a tzv. Cash for Work (peníze za práci) podporují samostatnost a odolnost místních komunit. Díky lepší zemědělské produkci a možnostem výdělku mají místní obyvatelé  dostatek prostředků na to, aby si mohli koupit věci, které nejvíce potřebují. Zároveň obnovujeme zavlažovací systémy a olivové háje a posilujeme tak již existující pracovní příležitosti. A zapojujeme místní do obnovy jejich blízkého okolí.
 
Podpora odolnosti a obnova živobytí

Podpora odolnosti a obnova živobytí

Ve spolupráci s našimi partnery v rámci Aliance 2015 se snažíme poskytnout multisektorální pomoc, posílit odolnost vnitřně vysídlených osob a podpořit obnovu hostitelských komunit v Ninive a Salah Al-Dinu. Zaměřujeme se na poskytování školení zaměřených na obnovu a živobytí jak na venkově, tak ve městech, a rozdělování dotací na obnovu podnikání.
Celkově se snažíme obnovit základní služby, posílit pracovní příležitosti, zlepšit přístup k vodě a hygienickým zařízením a vytvořit alternativní zdroje příjmu domácností. V rámci tohoto projektu také společně s UNDP otevřeme středisko odborného vzdělávání, které zajistí udržitelnost našich snah i po ukončení projektu.
 

Jak dále pomáháme