Irák

Irák: Vzdělávání a praktické dovednosti

© Archiv ČvT

Děti a mladí lidé jsou jednou z těch nejohroženějších skupin v ozbrojených konfliktech. V důsledku vleklého konfliktu přibližně 3,2 milionu iráckých dětí školního věku do školy nechodí. Jsou tak mnohem více ohroženy dětskou prací, náborem do ozbrojených skupin, radikalizací nebo v případě dívek genderovým násilím a předčasnými sňatky. Proto zůstává vzdělávání a psychosociální podpora naší hlavní prioritou v Iráku.

Zaměřujeme se na řešení hlavních příčin nízké školní docházky, jako jsou nedostatečné pedagogické kapacity z hlediska počtu a kvalifikace pracovníků nebo finanční zátěž rodin studentů, které si nemohou dovolit platit školní pomůcky nebo dopravu. 

Opravujeme proto zničené školy a jen v roce 2020 jsme tak podpořili 11 160 chlapců a dívek. Školám také poskytujeme vybavení, jako jsou nové učební pomůcky a potřeby pro učitele a studenty a také klimatizaci a topení pro extrémní irácké klima. 

Poskytujeme finanční podporu místním dobrovolníkům, kteří žákům pomáhají a školíme učitele, aby svým žákům mohli poskytovat psychosociální podporu a pomohli jim tak lépe se vyrovnat s dopady války. Pro děti, které kvůli konfliktu zameškaly školu, organizujeme také doučování.

V roce 2020 jsme obnovili 20 škol a 2 nové školy jsme postavili.  12 z nich jsme plně vybavili systémy solárních panelů, abychom mohli bojovat s nedostatkem elektřiny v odlehlejších vesnicích. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora služeb pro ohrožené vysídlené lidi

Podpora služeb pro ohrožené vysídlené lidi

Díky finančním prostředkům Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) a ve spolupráci s Intersos a místními nevládními organizacemi  - Sorouh for Sustainable Development Foundation (SSDF) a Public Aid Organization (PAO) - poskytujeme učitelům ve čtyřech okresech v Nineve a Salah Al Din pomůcky a techniku. Díky tomu mohou poskytovat co nejefektivnější vyučování na dálku.  Cílem projektu je vyškolit 360 učitelů ve 36 školách a umožnit tak 7 920 žákům, aby mohli pokračovat ve výuce.
Rovné příležitosti vzdělávání pro děti v Havídže

Rovné příležitosti vzdělávání pro děti v Havídže

Díky fondu UNICEFu - "Vzdělání nepočká"  a ve spolupráci s organizacemi Save the Children (SC), Norweigan Refugee Council (NRC) a Public Aid Organization (PAO), pomáháme v oblasti vzdělávání, vody a hygieny a ochrany dětí.
Zaměřujeme se především na poskytování materiálů potřebným k vyučování na dálku pro děti, jejichž školy byly uzavřeny kvůli pandemii COVID-19. 
Obnova škol a psychosociální pomoc

Obnova škol a psychosociální pomoc

Naše vzdělávací projekty usilují o zvyšování školní docházky dětí.  Abychom řešili skutečně nejnaléhavější potřeby postižených komunit, naše projekty vždy vycházejí z jejich doporučení a požadavků. Proto jsme se zaměřili převážně na obnovu školních a sanitárních zařízení, rozšíření učebních osnov, neformální vzdělávací aktivity a psychosociální podporu, budování kapacit škol a učitelů.

Distribuujeme učební pomůcky a materiály. Pořádáme neformální vzdělávací aktivity, včetně přípravných kurzů pro děti, které dlouhodobě ukončily školní docházku, a pomáháme zakládat sdružení rodičů i učitelů, abychom podpořili jejich zapojení do chodu školy. Součástí byla kampaň s názvem “Zpátky do školy!” Dále školíme učitele, abychom zlepšili jejich pedagogické dovednosti a tím zvýšili kvalitu celé výuky. Rovněž školíme učitele a sociální pracovníky, aby byli schopni identifikovat problémy a následně pomáhat dětem s posttraumatickými poruchami způsobenými válečným konfliktem. Takové děti totiž potřebují zvláštní a citlivý přístup, jehož cílem je zdravý emocionální a intelektuální rozvoj.
Improving Access to Education for Vulnerable Children Returning to Conflict-Affected Areas of Iraq

Improving Access to Education for Vulnerable Children Returning to Conflict-Affected Areas of Iraq

...
Program návratu do Ninive

Program návratu do Ninive

Abychom usnadnili bezpečný návrat dětí do guvernorátu Ninive, který dříve ovládal tzv. ISIL, poskytli jsme společně s Malteser International psychosociální podporu a zpřístupnili novou školní infrastrukturu více než 10 000 dětí.

V době pandemie COVID-19 jsme navíc 450 dětí podpořili v distančním vzdělávání a více než 240 učitelů získalo speciální sady a školení v rámci  "Teach in Crisis Context". Pomohli jsme také založit 22 sdružení rodičů a učitelů.

Vždy klademe důraz na udržitelná řešení a zmírňování dopadů změny klimatu. Proto jsme nainstalovali 12 solárních panelů na střechy škol v této oblasti. Zaměstnancům škol jsme poskytli základní technické školení a školení o životním prostředí.
Školení a podpora občanské společnosti

Školení a podpora občanské společnosti

Člověk v tísni učí místní nevládní organizace a samosprávy v jižních i severních provinciích Iráku lépe sloužit věcem veřejným a především samotným obyvatelům, které reprezentují. Desítky místních iniciativ si každoročně po vyškolení v samotné projektové práci mohou díky poskytnutým malým grantům vyzkoušet jak poskytovat dobře zacílenou, efektivní a konkrétní pomoc obyvatelům svého regionu. Organizace pak například zlepšují infrastrukturu ve městě, pomáhají opravit školy, zkvalitnit výuku nebo se věnují vyloučeným skupinám jako například vdovám či hendikepovaným lidem, jichž je po válce více, než je dosud stát či rodinné prostředí schopno dostatečně podporovat. Do pomoci jsou co nejvíce zapojovány i místní správní úřady, které se díky programům dozvídají o hlavních problémech, jež by měly samy aktivně řešit.

Na jaře roku 2012 byl uspořádán ve spolupráci s iráckými filmaři a aktivisty první ročník filmového lidskoprávního festivalu Baghdad Eye, jehož cílem bylo aktivizovat občanskou společnost a informovat vládu, novináře, studenty i učitele škol o základních lidských právech. Festival byl podporván českým festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, a proto po jeho vzoru po projekcích probíhaly panelové diskuze a debaty, jež měly Iráčany motivovat k formulování a prezentaci vlastního názoru i ke konkrétním aktivitám přispívajícím ke změně. Hlavní část festivalu se konala v Bagdádu, regionální ozvěny pak například v Basře nebo Faluje.

Člověk v tísni v Iráku uplatňuje také metodologii domácího programu Jeden svět na školách, která při výuce využívá filmy a participativní přístupy. Organizace vyškolila učitele a mladé dobrovolníky, kteří na školách vedou hodiny za pomoci výukových filmových sad, pomáhají formovat názory mladých lidí a organizují volnočasové dobrovolné skupiny studentů. Ty se pak například snaží změnit problematické oblasti či prostředí škol, v čemž jim pomáhají místní organizace, podpořené malými granty Člověka v tísni.

Jak dále pomáháme