Jižní Súdán

Jižní Súdán

Jižní Súdán představuje jednu z nejtěžších humanitárních krizí Afriky. Až polovina obyvatel tohoto nejmladšího státu světa, který je neustále sužován opakovanými přírodními katastrofami, kmenovými spory a ozbrojenými konflikty, je stižena hladomorem. Po více než dvaceti letech války za nezávislost je Jižní Súdán jednou z nejméně rozvinutých a stabilních zemí světa.

V Jižním Súdánu jsme působili nepřetržitě od roku 2012 do roku 2017. Poskytovali jsme pomoc zejména na severozápadě země v provincii Northern Bahr el-Ghazal hraničící se severosúdánským regionem Jižní Dárfůr a v uprchlických táborech v hlavním městě Džuba.

Kvůli masivnímu přílivu navrátilců ze severu, kteří začali využívat již tak velmi omezené zdroje, trpěla většina obyvatel nedostatkem jídla. Na severu země jsme se proto zaměřili především na oblast zemědělství jakožto hlavního zdroje obživy místních obyvatel. Zajištění dostatku jídla a zvýšení odolnosti lidí proti klimatickým šokům se pro nás stalo prioritou.

V hlavním městě jsme naši pomoc směřovali tisícům lidí v uprchlických táborech Mahad a Lologo. Role Člověka v tísni spočívala zejména v koordinaci a organizaci služeb, jako je zajištění dodávek pitné vody nebo sanitace.

Z důvodu zhoršení politické a bezpečnostní situace v zemi jsme se rozhodli přehodnotit náš strategický přístup a dočasně přerušit naše působení v zemi. Humanitární situace v zemi je kvůli pokračujícímu násilí a rozšířenému vysidlování místních obyvatel stále velmi špatná. Společně s partnery z Alliance 2015 se proto v budoucnu chystáme zaměřit na další potřeby nejzranitelnějších obyvatel.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Češi pomohli tisícům domácností na severu Jižního Súdánu

Češi pomohli tisícům domácností na severu Jižního Súdánu

Jak vypadá den humanitárních pracovníků v Jižním Súdánu?

Jak vypadá den humanitárních pracovníků v Jižním Súdánu?

V dobách špatné úrody a období nedostatku

V dobách špatné úrody a období nedostatku

ČvT podpořil v Jižním Súdánu 36 000 lidí

ČvT podpořil v Jižním Súdánu 36 000 lidí

Dobrovolníkem v Súdánu

Dobrovolníkem v Súdánu

Proč lidi v Jižním Súdánu trápí podvýživa, když jejich půda může přinést hojnou úrodu?

Proč lidi v Jižním Súdánu trápí podvýživa, když jejich půda může přinést hojnou úrodu?

Další