Jižní Súdán

Jižní Súdán: Odolnost lidí a výživa

V jihosudánské provincii Northern Bahr el-Ghazal jsme zlepšili zemědělské a veterinární služby. Spoluzakládali jsme komunitní zahrady pro pěstování nových druhů plodin anebo pořádali technická školení, abychom zvýšili úrodu a tím zajistili dostatek jídla i obživu chudým domácnostem. Zvýšili jsme také odolnost místních lidí vůči častým suchům a téměř každoročním záplavám v období dešťů.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Lepší výživa díky udržitelnému zemědělství

Lepší výživa díky udržitelnému zemědělství

V tomto programu jsme se zaměřili na zvýšení odolnosti 6000 ohrožených rodin vůči externím klimatickým šokům a o zvýšení potravinové produkce a tržní kapacity těchto chudých domácností, žijících z chovu dobytka a pěstování plodin. Podporovali jsme například zakládání demonstračních polí a komunitních zahrad pro zkvalitnění potravinové produkce či rozvoj drobných zdrojů obživy. Vybraným lidem jsme navíc poskytli technická školení. Místní obyvatelé jsme naučili používat nové zemědělské techniky a zpestřovat si jídelníček o nové plodiny. 70 % zapojených domácností začalo pěstovat minimálně dvě nutričně bohaté plodiny, jako je rigila, kapusta kadeřavá známá jako kale a ibiškovec jedlý neboli okra.

Podvýživa se přitom netýká pouze nedostatku obživy. Náš místní tým poskytoval vesničanům odborná školení na téma osobní hygieny, díky kterým si o polovinu více lidí osvojilo správné hygienické návyky. Ty jsou klíčové například pro předcházení průjmovým onemocněním, která jsou jednou z příčin podvýživy u dětí. Místní ženy se naučily zajišťovat kvalitnější výživu svým dětem a o čtvrtinu více jich nyní své novorozence kojí.

Jednou z dalších aktivit, zaměřených na zvýšení připravenosti obyvatel na přírodní šoky, bylo budování protipovodňových systémů. Ty chrání nejen lidské životy, ale také zemědělskou produkci, jejich hlavní zdroj obživy.

Jak dále pomáháme