Kambodža

Kambodža: Dobré vládnutí

Kambodžské lidsko-právní organizace odhadují, že za posledních 20 let došlo k porušení lidských práv u 500 000 až 770 000 lidí, kteří přišli o svůj majetek, zdroje příjmu nebo byli vysídlení ze svých domovů. Zabýváme se proto problémy spojenými s násilným vystěhováním, především v městských chudinských komunitách. Podporujeme městské pracovní skupiny, které bojují proti chudobě, účast občanů na rozhodování o plánování prostoru, vylepšení hygienických opatření a přístupu ke zdravotní péči. Používáme inovativní technologie. Vyvinuli jsme například aplikaci iTenure, která pomáhá chudým domácnostem ve městech ohrožených násilným vystěhováním.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Město pro všechny - územní plánování s ohledem na dodržování lidských práv

Město pro všechny - územní plánování s ohledem na dodržování lidských práv

I přesto, že většina Kambodžanů žije v zemědělských oblastech, města se rychle rozrůstají (o zhruba 3 % za rok). Každý rok se tisíce lidí přestěhují do městských oblastí, aby zde našly práci, vzdělání, s vidinou zlepšit své životní podmínky. Rychle rostoucí textilní a stavebnický průmysl v Kambodži pohltí většinu tohoto přílivu nových obyvatel.

Kambodžská města ale nemají dostatečnou infrastrukturu na to, aby ubytovaly migranty. Nově příchozí tedy mají sklony pronajímat si bydlení na okrajích měst, ve velmi chudých oblastech bez dostatečné infrastruktury, které jsou navíc náchylnější k rizikům přírodních katastrof (záplavy, sesuvy půdy atd.). Takové bydlení ohrožuje jejich životy, zdraví a majetek a je jedním z faktorů, které přispívají k vysoké míře dětské podvýživy mezi chudými městskými dětmi (35 %).

Během posledních 20 let vysoká poptávka po komerčních pozemcích v Phnom Penhu způsobila vysídlení zhruba 150 000 osob z oblastí, ve kterých žily po desetiletí (mnoho už od pádu režimu Rudých Khmérů v roce 1979). Tito lidé jsou často bez adekvátního odškodnění přemístěni na okraj města (až na vzdálenosti 50 km) a ztrácí tak svá živobytí, přístup ke vzdělání a zdravotní péči.

V lednu 2014  zahájil ČvT ve spolupráci s místním partnerem (STT) nový projekt, jehož cílem je posílit bezpečnost držby a právo na přiměřené bydlení chudým městským obyvatelům tím, že nachází a poskytuje alternativy k nucenému vystěhovávání chudých městských obyvatel ve městě Phnom Penh, které jsou v souladu se stávajícími nařízeními královské vlády Kambodži a směrnicemi a mezinárodními závazky země.

Ve spolupráci s našimi místními partnery a místními autoritami podporujeme inklusivní, udržitelný a environmentálně uvědomělý vývoj městských částí na několika úrovních:

-       Na obecní úrovni spolu s UNICEF a dalšími organizacemi podporujeme pracovní skupinu zaměřující se na snižování městské chudoby, která je vedená městským úřadem v Phnom Penhu a která vyvíjí dokument/návrh „tzv. balíček minimální asistence“ pro vylepšení chudých městských oblastí. Tento důležitý návrh určí směr a úroveň bydlení, živobytí, vody, kanalizace, hygieny, ochrany dětí atd. v chudých městských oblastech.

-       Městská dynamika zůstává v Kambodži stále do větší míry nepochopena. Naším výzkumem podporujeme řídící orgány činné v rozhodovacích procesech a další zúčastněné strany, aby byly schopny učinit dlouhodobá a informovaná rozhodnutí v oblasti zlepšování podmínek pro bydlení, obzvláště pro nejvíce zranitelné. Od roku 2014 jsme publikovali 3 komplexní reporty zaměřené na problémy spojené s podvýživou a odolností vůči katastrofám ve městech.

-       Spolu s Sahmakum Teang Tnaut (STT) a Open Development Cambodia organizujeme sérií školení o územním plánování a kurzy GIS (Geografický informační systém), které jsou nabízeny studentům a mladým profesionálům, aby mohli získat znalosti a dovednosti o územním plánování respektujícím práva a potřeby obyvatel. Mezi lety 2014 a 2015 se do těchto tréninků zapojilo přes 70 lidí.

-       Na komunitní úrovni spolupracujeme s naším místním partnerem Sahmakum Teang Tnaut (STT) a vyvíjíme alternativní územní plány oblastí, ve kterých hrozí nebezpečí násilného vysídlování. Pracujeme společně s místními autoritami a komunitami a snažíme se nalézt řešení, které by vyhovovalo všem. Vývoji alternativních územních plánů předchází mapování komunit a poskytování informací a rad domácnostem o jejich pozemkových právech, situaci držby půdy. Díky těmto radám a informacím jsou domácnosti schopné činit lépe informovaná rozhodnutí týkající se situací v oblasti jejich práv na držení pozemku. V současné době pomáháme 1 300 rodinám v Phnom Penhu.

-       Jakmile jsou plány vyhotovené, podporujeme komunity též prostřednictvím zlepšování místní infrastruktury (malého měřítka), jako je například zlepšování elektrických vedení, aby se snížilo riziko požárů, či zlepšování sanitace s ohledem na životní prostředí, atd.

Tento projekt je podporován kampaní „Město pro všechny“, která je rozšířená po celém Phnom Penhu, a jež podporuje lidskoprávní dimenzi procesu územního plánování.

Projekt je financován z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury.

Jak dále pomáháme