Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

8. 6. 2017

Při naší činnosti úzce spolupracujeme s řadou dalších neziskových organizací a platforem, abychom tak mohli naši pomoc poskytovat ještě rychleji a efektivněji.

Člověk v tísni je v současné době členem: 

Alliance2015 je platforma 7 evropských neziskových organizací zabývajících se humanitárními a rozvojovými projekty. Našimi partnery v této platformě jsou – Concern Worldwide z Irska, Welthungerhilfe z Německa, Hivos z Nizozemí, Cesvi z Itálie, Helvetas ze Švýcarska a ACTED z Francie. Společným cílem všech členů je naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Partnerské organizace z Alliance2015 dohromady pracují celkem v 89 zemích světa.

www.alliance2015.org

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci je platforma českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


www.fors.cz

CONCORD je Evropská konfederace neziskových organizací aktivních v rozvojové pomoci třetím zemím. Členskou základnu tvoří národní platformy (27) a mezinárodní sítě (18), které spolu se 2 přidruženými členy reprezentují více než 1800 neziskových organizací z Evropy. CONCORD má sídlo v Bruselu a funguje jako zástupce neziskového sektoru při jednáních s EU institucemi. V rámci ČR je členem CONCORDu FoRS jehož prostřednictvím Člověk v tísni vysílá své zástupce na jednání vybraných pracovních skupin.


www.concordeurope.org

VOICE je síť sdružující 82 evropských nevládních organizací aktivních v humanitární pomoci kdekoliv na světě. VOICE na rozdíl od svých členů nemá žádné vlastní operace, jeho posláním je zapojovat svoje členy do advocacy kampaní, harmonizovat postoje svých členů v otázkách humanitární politiky a napomáhat při výměně informací. VOICE, podobně jako CONCORD, funguje jako hlavní prostředník pro diskusi mezi neziskovým sektorem a EU v otázkách humanitární pomoci, a „Disaster Risk Reduction“ a podporuje hodnoty svých členů.


www.ngovoice.org

Mezinárodní společnost pro vzdělávání v krizových oblastech (INEE) sdružuje pracovníky národních a mezinárodních nevládních organizací a agentur OSN, ministerstev školství, dárců, studentů, učitelů a výzkumných pracovníků, kteří se dobrovolně zapojují do podpory vzdělávání v krizových oblastech. Usilují o to, aby byl v případě krize zajištěn přístup ke kvalitnímu vzdělání. INEE se podílela na facilitaci procesu vytváření Minimálních standardů pro vzdělávání podle následujících principů – připravenost, reakce, návrat k běžnému fungování. Navíc vyvinula řadu dalších nástrojů, které jsou k dispozici zde www.ineesite.org

V srpnu 2017 se Člověk v tísni stal členem Partnerství v oblasti finančního vzdělávání (CALP) - globálního spojenectví humanitárních aktérů, kteří se zabývají politikou, praxí a výzkumem v rámci programů týkajících se finančních transferů (CTP). Člověk v tísni se v současné době aktivně podílí na tvorbě praktické části programu, která zahrnuje více než 150 organizací a 5 000 osob angažovaných v humanitárním sektoru. Je založena na učení, sdílení znalostí, vytváření sítí a koordinaci využívání CTP v rámci poskytování humanitární pomoci.


http://www.cashlearning.org/


Člověk v tísni je členem EISF (Evropského bezpečnostního fóra), které je platformou zastupující evropské humanitární nevládní organizace, které působí na mezinárodní úrovni. EISF se zavázalo zlepšovat bezpečnost misí, posílit řízení rizik v oblasti humanitární bezpečnosti a zajistit větší bezpečnost krizí zasaženým občanům.

https://www.eisf.eu/


Autor: ČvT