Srbsko

Srbsko

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

Člověk v tísni začal působit v dnešním Srbsku, tehdejší Jugoslávii, počátkem devadesátých let po vypuknutí války. Země se stále vyrovnává s jejími následky a stejně tak s dědictvím socialistického režimu. Dnes Člověk v tísni pomáhá obnovit sociální a ekonomickou sféru života, rozvíjet občanskou společnost a přenést do Srbska pozitivní zkušenosti z České republiky získané během transformace.

V Srbsku se věnujeme podpoře místních neziskových organizací a rozvíjíme občanskou společnost. Dříve jsme pomáhali lidem s postižením. Zpočátku jsme se zaměřovali na zmírnění negativního dopadu dlouhodobých ekonomických problémů na instituce, v nichž tito lidé žijí. Poté, co se v zemi kritická situace zmírnila, jsme začali pracovat na dlouhodobých strukturálních změnách pečovatelského systému. Podpořili jsme proces deinstitucionalizace a pomohli vzniknout službám poskytujícím nezávislé bydlení.

Dále jsme podpořili vzdělávání mladých lidí v oblasti lidských práv, prostřednictvím dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů.

V Srbsku jsme poskytovali také okamžitou humanitární pomoc lidem zasaženým válkou v 90. letech nebo přírodní katastrofou, jako byly povodně v roce 2014. Když se v letech 2015 a 2016 Srbsko stalo tranzitní zemí pro lidi prchající ze Sýrie a Iráku do Evropy, pomáhali jsme těmto lidem přečkat čas největšího strádání a zajistit jejich hlavní potřeby. Předávali jsme také know-how místním pracovníkům, kteří dále mohou pomáhat při zmírňování následků humanitárních krizí.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky