Srbsko: Dobré vládnutí

©
Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj - ALVED

Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj - ALVED

"Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj - ALVED" je projekt financovaný britskou vládou, který probíhá od září 2020 do března 2023. Projekt je realizován v pěti obcích v Kosovu a čtyřech v Srbsku konsorciem složeným z iniciativy Peaceful Change (PCi), charitativní organizace registrované ve Spojeném království, společnosti Člověk v tísni a nevládních organizací Aktiv a Peer Educators Network (PEN), dvou kosovských organizací občanské společnosti. Hlavním cílem projektu je zajistit, aby se občané v Kosovu dokázali lépe vcítit do perspektivy druhých, hrát aktivní občanskou roli ve společnosti a oslavovat rozmanitost. Díky zaměření na participativní plánování sociálních služeb projekt zapojuje odborné znalosti členů projektového konsorcia s představiteli občanské společnosti a obcí, aby zajistil dostupnost kvalitních sociálních služeb pro všechny. Aktérům občanské společnosti na nejnižší úrovni jsou nabízeny možnosti budování kapacit a také financování místních iniciativ, jejichž cílem je zlepšit spolupráci mezi místními orgány a obyvateli. Tento projekt rovněž věnuje zvláštní pozornost potřebám a zájmům mladých lidí a zaměřuje se na využití potenciálu této důležité demografické skupiny tím, že investuje do rozvoje znalostí a dovedností důležitých pro efektivní zapojení jejich komunit.
Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Počátkem roku 2020 zahájil Člověk v tísni v partnerství s Peaceful Change initiative, Gradjanske Inicijative, Peer Educators Network a Aktiv nový projekt v Kosovu a Srbsku. Jeho cílem je zajistit, aby obyvatelé obou států byli schopni lépe vnímat pohled toho druhého, aktivně plnit občanskou roli ve společnosti a podporovat rozmanitost. ČvT a jeho partneři zahájí aktivity, které mají umožnit menšinovým komunitám v Srbsku a Kosovu účinněji prosazovat služby na místní úrovni, na které mají tyto komunity nárok a také posílit participační přístupy k místním dodávkám služeb, což bude mít pozitivní dopad na inkluzivitu a partnerství občanských společnosti a obcí. V rámci těchto aktivit se Člověk v tísni a jeho partneři budou věnovat budování kapacit místních organizací občanské společnosti, zapojí mladé lidi do aktivit napříč komunitami, povedou informační kampaně a poskytnou granty místním organizacím a institucím, aby mohly zlepšit dodávku služeb i spolupráci mezi jednotlivými komunitami.

Jak dále pomáháme