Srbsko

Srbsko: Vzdělávání a praktické dovednosti

© Archiv ČvT

S rozpadem systému tradiční správy a hodnotových systémů ztratilo mnoho mladých lidí v Srbsku jakoukoliv vyhlídku na budoucnost. Mezi mladými dochází ke zmatení hodnot, doprovázeném nedostatkem informací a vědomostí týkajících se nejrůznějších způsobů diskriminace, což vede k projevům intolerance a k neschopnosti se vyrovnat s kulturní rozmanitostí uvnitř Srbska, ale také ve vztahu k ostatním zemím. Pomáháme místní občanské společnosti a aktivnímu zapojení mladých lidí do veřejného života. Podporujeme inovativní výuku o globálních problémech a lidských právech pomocí dokumentárních filmů na srbských školách.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Podpora vzdělávání k lidským právům

Podpora vzdělávání k lidským právům

V Srbsku a Kosovu Člověk v tísni (ČvT) podporuje nové přístupy vedoucí k zvyšování informovanosti v oblasti lidských práv mezi učiteli a studenty. Jednou z používaných metodik je promítání dokumentárních filmů zaměřených na lidská práva. ČvT zde pracuje za podpory Národního fondu pro demokracii (NED) a společně s místními partnery vzdělává studenty pedagogiky a učí je, jak do výuky zakomponovat dokumentární filmy a následné diskuze. Tak se studenti učí, jak přistupovat ke kontroverzním tématům a zvyšovat informovanost v oblasti lidských práv.
 
ČvT a jeho místní partner, Fond B92, se v Srbsku společně s profesory z filozofické fakulty bělehradské univerzity snaží vytvořit praktický návod pro ostatní profesory a pedagogy, kteří projeví zájem tento přístup používat a předávat jej dál. V roce 2018 chceme tento pilotní kurz rozšířit nejméně do třech dalších fakult v Srbsku.

Tento přístup k lidským právům vychází z programu ČvT Jeden svět na školách (https://jsns.cz), který žáky základních škol i vysokoškolské studenty vzdělává v oblasti lidských práv a demokracie a využívá při tom dokumentární filmy a další audiovizuální materiály. Po úspěchu a zkušenostech nabytých z filmového festivalu Jeden svět (což je v současnosti největší festival dokumentárních filmů o lidských právech v Evropě) ČvT vytvořil vzdělávací moduly s dokumentárními filmy a dalšími souvisejícími materiály. Ty mají učitelům pomoci při výuce a přednáškách o toleranci a respektu práv druhých, tedy základních hodnotách a principech demokratické společnosti. V České republice se tento vzdělávací program realizoval už před více než deseti lety. V současné době materiály využívají pedagogové ve více než 3000 základních a středních škol po celé zemi. V roce 2009 byla tato průkopnická metoda vyzkoušena v Libanonu. Ten rok získal projekt Jeden svět na školách ocenění, které udělila Rada Evropy a ocenila tak vynikající spolupráci a koordinaci při snaze zvýšit a zlepšit globální vzdělávání. Od roku 2010 pořádá Jeden svět na školách podobné projekty v Kosovu, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Gruzii, Arménii, a Mongolsku.

Jak dále pomáháme