Srí Lanka: Dobré vládnutí

Srí Lanka: Dobré vládnutí

Země postižené válečným konfliktem charakterizuje nejen zničená infrastruktura, ale také nefunkční institucionální aparát. Snažili jsme se proto zlepšovat schopnosti samosprávy Východní provincie Srí Lanky, která trpěla nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, korupcí a klientelismem. Obyvatelé, kteří se po válce navrátili do svých domovů, nebyli zvyklí účastnit se rozhodovacích procesů a komunikovat s místní samosprávou o veřejných záležitostech. Proto jsme iniciovali vznik fungujících veřejných služeb, které obnovu komunit výrazně zefektivnily.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Podpora dobrého vládnutí na východě Srí Lanky

Podpora dobrého vládnutí na východě Srí Lanky

Na východě ostrova podporoval Člověk v tísni spolupráci místních samospráv a komunitních spolků, především sdružení žen. Lidem bylo vysvětlováno, na jaké služby mají nárok, jakým způsobem je mohou od svých samospráv požadovat a jak se mohou aktivně zapojit do rozvoje svých komunit.

ČvT podporoval schopnost místních úřadů tyto služby skutečně poskytovat a rozšířit i zkvalitnit portfolio služeb. Na školeních si zaměstnanci místních úřadů osvojují klíčové plánovací, rozhodovací a manažerské schopnosti. K tématům školení patří nejčastěji průzkum potřeb komunity, psaní projektových žádost, tvorba rozpočtů či participativní monitoring a evaluace.

Ve snaze stimulovat aktivní roli místních úřadů při poskytování služeb občanům poskyoval ČvT úřadům grant určený na zlepšení vybraných veřejných služeb. Jmenovitě veřejné knihovny, odvodňovací systémy a předškolní zařízení. Důležitější než samotné výstupy však bylo naučit samosprávy samostatně realizovat vlastní projekty, zahrnovat občany do tvorby plánů na rozvoj komunity a osvojit si základní principy jako je transparentnost, zodpovědnost, rovnocennost a aktivní přístup. Nastavený systém intenzivní komunikace a spolupráce mezi občany a jejími zastupiteli dává prostor pro spolupráci v dalších oblastech budoucího rozvoje vesnic.

Jak dále pomáháme