Srí Lanka: Udržitelná obživa a životní prostředí

Srí Lanka: Udržitelná obživa a životní prostředí

Rychlý hospodářský rozvoj a vysoká hustota zalidnění vytvářejí na Srí Lance zvýšený tlak na čerpání přírodních zdrojů. Dochází k závažným škodám na životním prostředí, jako je odlesňování, eroze půdy, a v neposlední řadě k nepříznivým dopadům na změny klimatu. Proto jsme zaváděli bioplynárny a podporovali domácnosti v jejich pořízení jako zdrojů levné a čisté energie. Nejen, že šetří životní prostředí, ale navíc produkují přírodní hnojivo, které představuje bezplatnou alternativou chemickým hnojivům a pesticidům a nezatěžuje zemědělskou půdu.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Rozvoj domácích bioplynáren

Rozvoj domácích bioplynáren

V roce 2011 začal Člověk v tísni na Srí Lance s programem na rozvoj domácích bioplynáren a budováním tržního bioplynárenského sektoru. Bioplynárny jsou stavby zapuštěné v zemi, v nichž se z rozkládajícího se zvířecího trusu či zbytků jídla uvolňuje směs metanu a oxidu uhličitého. Ta se používá jako zdroj energie pro plynový sporák. Jako vedlejší produkt vzniká hnojný kal, který slouží jako vysoce účinná náhrada za chemická hnojiva.

Domácnosti díky bioplynu získávají zdroj čisté energie.  Nemusí již kácet stromy v okolí, nakupovat dřevo nebo propan butan. Díky omezení spalování dřeva, využívání metanu z biodpodadu a náhradě chemických hnojiv za přírodní se snižuje množství vypouštěných skleníkových plynů a omezuje deforestace. Pro malé a středně velké podniky v turistickém sektoru je systém bioplynáren zároveň účinným prostředkem k likvidaci pevných odpadů.  

Za podpory České rozvojové agentury provedl Člověk v tísni studii mapující podmínky, potenciál a konkrétní způsoby rozvoje tržního bioplynárenského sektoru na Srí Lance. Z této studie vzešla celá řada doporučení, kterými se organizace řídila při plánování rozvoje programu. V rámci pilotního projektu bylo instalováno šest bioplynáren a jejich majitelé vyškoleni v jejich používání, základní údržbě a přínosech bioplynu.

Člověk v tísni a jeho místní partnerská organizace Janathakshan v současné době podporují rozvoj bioplynárenského sektoru v pěti provinciích. Program se zaměřuje především na domácnosti a hotely. Nabízí jim především možnost řešení problému s likvidací odpadu a zvýšení produkce podomácku pěstovaných plodin. Kromě toho má program pozitivní dopad na místní ekonomiku tím, že přispívá ke zvyšování technických a podnikatelských schopností stavebních firem.

Více informací o rozvoji bioplynáren najdete na stránkách projektu!

Obnova zdrojů obživy navrácených uprchlíků na severu

Obnova zdrojů obživy navrácených uprchlíků na severu

Válka zpustošila sever země a téměř 300 000 jeho obyvatel uvrhla do táborů pro vnitřní uprchlíky. Přestože vleklý konflikt na jaře roku 2009 skončil, převážná většina lidí se začala navracet do svých vesnic až v průběhu roku 2010, někteří i později. Člověk v tísni se zaměřil na pomoc obyvatelům postiženým konfliktem, kteří během několika přesídlení a pobytů v uprchlických táborech přišli o veškerý majetek.
 
V okrese Kilinochchi zaměstnával ČvT v rámci programů „cash for work“ místní obyvatele, kteří čistili zavlažovací kanály, opravovali silnice, školy, mosty a veřejná prostranství. Práce významně zlepšily fungování obcí a nová pracovní místa zajistila dostatečný zdroj příjmů pro více než pět tisíc rodin. V okresech Mullaitivu a Kilinochchi pomohla organizace více než tisíci rodinám získat zvířata a vybavení nutné k zajištění obživy (slepice, krávy, kozy, vodní pumpy, šicí stroje, sazenice ovocných stromků) nebo malé granty, které umožnily a urychlily rozjezd drobného podnikání a návrat do normálního života.
 
Příjemci pomoci se také zúčastnili odborných školení s tématy jako např. chov skotu, drůbeže a koz, podnikání ve službách, zavlažovací technika či rybolov. V průběhu projektu byli k dispozici terénní pracovníci poskytující podporu a poradenství a pomáhající příjemcům pomoci v komunikaci se srílanskými úřady, např. při získávání osobních dokladů, nebo v záležitostech týkajících se vlastnictví půdy. V neposlední řadě bylo obyvatelům poskytováno psychosociální poradenství jako pomoc při vyrovnávání se s traumaty z války.

Jak dále pomáháme