Sýrie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Sýrie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Od roku 2011 zasáhla válka v Sýrii 8 milionů dětí. Smrt, zranění a vysídlení zásadně narušily životy lidí, a to jak vysídlených rodin, tak hostitelských komunit, které je přijaly. Následkem zdlouhavého a násilného konfliktu mnoho dětí prožilo traumatické situace.

Problémy v této oblasti jsou obrovské: neuvěřitelných 40 % školní infrastruktury bylo zničeno. Jen v roce 2018 bylo podle UNICEF v Sýrii následkem útoků poškozeno nebo zcela zničeno přes 60 škol. A ve stejném roce byly každý den zabity nejméně tři děti. 2 miliony dětí v Sýrii v současnosti do školy nechodí.

Člověk v tísni podporuje vzdělávací programy v severní Sýrii od roku 2013. Chápeme zásadní roli, kterou školy mají na duševní stav žáků i na jejich budoucí život, zvláště pak v oblastech jako jsou provincie Aleppo a Idlíb. Kde se nachází nejvyšší počet vysídlených obyvatel.

V rámci spolupráce se školami poskytujeme celkovou podporu, která zahrnuje prostředky na opravu poničených budov, odborná školení a balíčky pro učitele, topivo, vodu a hrazení měsíční mzdy personálu škol. Také nakupujeme školní brašny a potřeby pro žáky, školní vybavení jako například lavice, stoly a tabule. Na všech školách, kterým pomáháme, působí také odborníci, kteří dětem, jejich rodinám i učitelům poskytují kvalifikovanou psychosociální podporu a tak jim pomáhají vyrovnat se s těžkostmi a traumatickými prožitky. Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Vzdělávání a psychosociální pomoc

Vzdělávání a psychosociální pomoc

Člověk v tísni působí v oblasti vzdělávání v Sýrii od roku 2013. Pomáháme zprovoznit školní budovy a třídy, provádíme menší opravy, nakupujeme školní vybavení a pomůcky, školíme učitele, hradíme mzdu personálu škol a měsíční náklady na provoz škol (např. dodávky vody a paliva). Podporujeme celkem 28 škol (fungují v 36 směnách), které navštěvuje 13 421 žáků ve věku od 5 do 17 let.

V rámci podpory školám také poskytujeme základní psychosociální pomoc (např. formou her nebo různých tvůrčích dílen) skrze vyškolené zaměstnance, kteří s dětmi tráví čas a pomáhají jim vyrovnat se s prožitými traumaty. Nově také zajišťujeme doučování, vyrovnávací kurzy a neformální vzdělávání a psychosociální pomoc v provizorních vzdělávacích centrech pro děti bez přístupu k vzdělání. Dále se také konají dny otevřených dveří, které mají do škol přilákat více dětí.

Rodiče dětí, které školu nenavštěvují, mají možnost přivýdělku prostřednictvím programu veřejných prací, tzv. Cash for work. Cílem této aktivity je posílit rodinné rozpočty tak, aby si tyto rodiny mohly dovolit posílat své děti do škol a děti nebyly nucené pracovat.

Jak dále pomáháme