Sýrie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Sýrie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Podle odhadů potřebuje 5,8 milionu syrských dětí ve věku od 5 do 17 let pomoc v oblasti vzdělávání. Jeden a tři čtvrtě milionu z nich pak školy nenavštěvuje vůbec. Nucené stěhování tuto situaci ještě zhoršuje. Obnova vzdělávací infrastruktury, která pomáhá rodinám nastolit ztracený řád, je proto klíčová. Na severu Sýrie podporujeme děti od roku 2013 skrze vzdělávací programy, které se zaměřují na rehabilitaci škol. Podílíme se na hrazení provozních nákladů škol, organizaci tréninků pro učitele i žáky a distribuci učebních pomůcek. Nedílnou součástí je také psychosociální podpora pro děti, rodiče i učitele, kteří trpí silnými válečnými traumaty. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Vzdělávání a psychosociální pomoc

Vzdělávání a psychosociální pomoc

Člověk v tísni působí v oblasti vzdělávání v Sýrii od roku 2013. Pomáháme zprovoznit školní budovy a třídy, provádíme menší opravy, nakupujeme školní vybavení a pomůcky, školíme učitele a hradíme mzdu personálu škol a měsíční náklady na provoz škol (např. dodávky vody a paliva). Podporujeme celkem 28 škol, které naštěvuje 13 421 žáků ve věku od 5 do 17 let.

V rámci podpory školám také poskytujeme základní psychosociální pomoc (např. formou her nebo různých tvůrčích dílen) skrze vyškolené zaměstnance, kteří s dětmi tráví čas a pomáhají jim vyrovnat se s prožitými traumaty. Nově také zajišťujeme doučování, vyrovnávací kurzy, a neformální vzdělávání a psychosociální pomoc v provizorních vzdělávacích centrech pro děti bez přístupu k formálnímu vzdělání. Dále se také konají dny otevřených dveří, které mají do škol přilákat více dětí. Rodiče dětí, které školu nenavštěvují, mají možnost přivýdělku prostřednictvím programu veřejných prací tzv. Cash for work. Cílem této aktivity je posílit rodinné rozpočty tak, aby si tyto rodiny mohly dovolit posílat své děti do škol a děti nebyly nucené pracovat.

Jak dále pomáháme