Turecko: Vzdělávání a praktické dovednosti

Turecko: Vzdělávání a praktické dovednosti

© Archiv Člověka v tísni

Během let 2015 až 2017 soustředil Člověk v tísni své úsilí na vytvoření lepšího přístupu ke kvalitnímu vzdělání a psychosociální podpoře dětí syrských uprchlíků v provincii Hatay. Finanční pomoc zajistila evropská iniciativa ECHO Children of Peace a německá Společnost pro mezinárodní spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). Díky kombinaci kvalitního formálního vzdělání, psychosociální podpory a aktivit na posílení sociální soudržnosti získaly syrské děti znalosti, dovednosti a osvojily si hodnoty potřebné pro celoživotní vzdělávání a aktivní a zodpovědnou účast v sociální, ekonomické i kulturní sféře života v Turecku.

Člověk v tísni podpořil zřízení 5 dočasných vzdělávacích středisek v Hatay. Uhradil provozní náklady, potřebné vybavení a vyškolil 171 syrských a tureckých pedagogů s cílem ulehčit aktivity v oblasti psychosociální pomoci a sociální koheze. Do těchto středisek se přihlásilo téměř 3 535 dětí syrských uprchlíků, kterým Člověk v tísni zaplatil náklady na dopravu a potřebné vybavení do školy. Tyto děti se také účastnily různých (pečlivě zvolených) psychosociálních aktivit, které jim měly pomoci lépe se srovnat s životem ve vysídlení. Nejrůznějších aktivit pro posílení soudržnosti se účastnilo přes 2 000 členů hostitelské i uprchlické komunity. 

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme