...Načítání formuláře...
Konference

Konference "Pojďte do školky!"

18. 5. 2015

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou konferenci dvouletého projektu „Pojďte do školky!“ zaměřeného na systémovou podporu předškolního vzdělávání dětí ze sociálně nepodnětného prostředí.

Konference se koná 3. 6. 2015 v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.

Téma konference je aktuální zvlášť vzhledem k připravovanému povinnému ročníku předškolního vzdělávání. Součástí prezentací budou výstupy z demografického šetření o potřebách a připravenosti školek na proinkluzivní opatření a návrhy na strategická opatření v 16 městech, ve kterých projekt probíhal.

Seznámíte se se zkušenostmi z předškolních klubů, které se zaměřují jak na děti z nepodnětného prostředí, tak na podporu a práci s rodinou. Dozvíte se, jak vypadá projektové vyučování v předškolních klubech i jaké jsou zkušenosti s adaptačními pobyty dětí v běžných mateřských školách.

Velká část aktivit projektu se soustředila na vzdělávání pedagogů. Představíme Vám metody zaměřené na podporu sociálních dovedností a jazykových kompetencí u dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem.

Odpolední část konference bude věnována workshopům, kde se blíže seznámíte s tím:

  • jak spolupracovat s rodiči (nejen) dětí ohrožených sociálním vyloučením,
  • k čemu je vhodná metoda konceptuálního učení Grunnlaget a metoda KIKUS, která pracuje s rozvojem jazykových dovedností u dětí,
  • jak na lokální koncepce předškolního vzdělávání.Program

9.00—9.30 Registrace

9.30 Zahájení

9.40 Úvodní slovo

— — Petr Bannert, ředitel Odboru vzdělávání MŠMT

9.50 Projekt „Pojďte do školky!“

— — Zuzana Ramajzlová, ČvT

10.00 Plánování lokálních systémových změn v předškolním vzdělávání

Doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí v předškolním vzdělávání

— — Jan Černý, Daniel Hůle, ČvT

Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor

— — Pavla Kohelová – Cheiron T

Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání statutárního města Chomutov

— — Markéta Dolejší, ČvT Chomutov

debata

11.15 Vzdělávání v nízkoprahových předškolních klubech

Představení metodiky práce, priorit ve vzdělávání, téma spolupráce s rodiči

— — Petra Sedláčková, ČvT

Jak vybudovat funkční předškolní klub

— — Aleš Jirásek, Amalthea, Chrudim

Projektové vyučování v prostředí předškolního klubu

— — Magdaléna Kudláčková, ČvT

Liberec Adaptační pobyty dětí v mateřských školách

— — Marie Jelínková, ČvT

Sokolov Spolupráce s rodiči

— — Michaela Vizinová, Tady a Teď, Plzeň12.15—13.00 Obědová pauza13.00 Vzdělávání pedagogů mateřských škol

Proměny potřeb ve vzdělávání

— — Pavel Košák, ČvT

Sociální dovednosti a jazykové kompetence jako klíč k podpoře ohrožených dětí

— — Martina Francuchová, ČvT

Zahraniční metody — KIKUS a Grunnlaget

— — Barbora Loudová Stralczynská, PedF UK, Karolína Ranglová, MŠ Roudnice nad Labem

13.45—14.15 Coffee break

14.15–15.45 Pracovní workshopy: 3 skupiny paralelně

1) Spolupráce s rodinami (nejen) ze sociálně vyloučených lokalit Spolupráce s rodiči jako nejtěžší součást podpory dětí — příklady dobré praxe, nástroje pro spolupráci, za účasti pracovníků předškolních klubů

— — Moderuje: Pavel Košák, Petra Sedláčková

K dispozici bude publikace „Vzdělávání dětí v předškolních klubech“

2) Tvorba lokální koncepce předškolního vzdělávání — inspirace z 16 měst

16 výstupů v podobě návrhů lokálních koncepcí

— — Moderuje: Jan Černý

K dispozici budou návrhy jednotlivých koncepcí a publikace „Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání“

3) Zahraniční metody Grunnlaget a KIKUS v praxi — ukázka lekcí a aktivit pro děti

Metoda Grunnlaget – Karolína Ranglová, certifikovaná lektorka s praxí z předškolních klubů i běžné mateřské školy

Metoda KIKUS – Barbora Loudová Stralczynská, certifikovaná lektorka KIKUS, katedra pedagogiky PedF UK, spolupracovnice organizace META, o.s.POZVÁNKU ke stažení najdete ZDE.

Registrace na konferenci

V případě zájmu účastnit se konference kontaktuje Janu Kvapilovou nejpozději do 27. 5. 2015 e-mail: jana.kvapilova@clovekvtisni.cz, mobil: 776 713 098

Autor: