Arménie

Arménie

Novinky
© Narek75 (CC BY-SA 4.0)

Přestože se po získání samostatnosti v roce 1991 v Arménii rozvíjela občanská společnost a nezávislá média, nestala se tato země plně demokratickým státem. Roku 2018 došlo k výměně politické elity, což dává naději do budoucna, stávající problémy ovšem nebude lehké překonat.


V minulých letech byli oponenti vládnoucího režimu pravidelně pronásledováni bezpečnostními složkami. Politická moc byla udržována pomocí volebních manipulací a policejních represí. Řada oponentů se ocitla za mřížemi po procesech, které mezinárodní pozorovatelé označili za politicky motivované. Masové protirežimní protesty v letech 2015 a 2016 v hlavním městě Jerevanu a na dalších místech země byly tvrdě potlačeny. V roce 2018 však došlo v Arménii k významné politické změně.

Nástup nových politiků dává naději na zlepšení stavu demokracie i lidských práv. Ovšem i při nejlepších úmyslech nebude změna snadná, země trpí řadou problémů, mezi které patří například neutěšená ekonomická situace nebo zamrzlý vojenský konflikt s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach.

Jak pomáháme?

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni působí v Arménii od roku 2015. Podporuje zde místní občanské iniciativy a obránce lidských práv. V roce 2016 pomáhal Člověk v tísni ve spolupráci s místními partnery zorganizovat promítání dokumentárních filmů v regionálních městech Arménie, informujících o důležitých světových tématech spojených s lidskými právy.

Kromě toho Člověk v tísni v Arménii pomáhá také v rámci rozvojové spolupráce.

Celý text Méně textu

Novinky