Rusko

Rusko

V posledních letech byla v Rusku přijata nebo zpřísněna řada zákonů, které výrazně omezily opoziční projevy. Dotkly se zejména svobody vyjadřování, sdružovacího a shromažďovacího práva. Podporujeme občanskou společnost, pomáháme politicky perzekvovaným a poskytujeme Rusku také mezinárodní podporu.

Významnou událostí bylo také tažení proti nevládním organizacím. Část z nich byla v důsledku přijetí tzv. zákona o zahraničních agentech v roce 2012 podrobena speciálnímu režimu, který může vést od byrokratických překážek až k faktickému zrušení organizace a penalizování či dokonce uvěznění jejich představitelů.

Alarmující je situace politických vězňů v Rusku. Na konci března 2017 byl status politického vězně udělen 109 osobám, dalších 26 osob je trestně stíháno. Současně se v roce 2016 v souvislosti se zatčením ruského aktivisty Ildara Dadina na svět opět dostala svědectví o podmínkách v ruských věznicích a o mučení a krutém zacházení, kterému jsou ruští vězni často podrobováni.

K porušování lidských práv nezřídka dochází i v souvislosti s ruskou anexí Krymu a pokračujícím konfliktem na východní Ukrajině.

Působíme v Rusku v následujících oblastech:

Podpora občanské společnosti 

V Ruské federaci se zaměřujeme zejména na podporu nezávislých novinářů a představitelů občanské společnosti – ať už se jedná o nevládní organizace, neformální iniciativy nebo aktivní jednotlivce. Pro tyto skupiny ve spolupráci s ruskými partnery pravidelně organizujeme vzdělávací programy v oblastech, jako je například investigativní žurnalistika, videoaktivismus či využití nových médií. Účastníky vybíráme zejména v ruských regionech.

Přímá pomoc politicky perzekvovaným 

Organizujeme rehabilitační pobyty pro lidskoprávní aktivisty a nezávislé novináře, kteří se dlouhodobě ocitli v hledáčku bezpečnostních složek státu a docházejí jim psychické i fyzické síly nebo utrpěli zdravotní újmu v důsledku pobytu ve vězení. Zároveň také poskytujeme přímou pomoc politicky perzekvovaným, v odůvodněných případech přispíváme na právní služby, zdravotní výdaje či materiálně podporujeme rodiny uvězněných.

Mezinárodní podpora 

V Česku a dalších zemích Evropské unie organizujeme řadu promítání, debat a veřejných akcí, které upozorňují na případy porušování lidských práv v Rusku. Jsme také jedním ze spoluzakladatelů Evropsko-ruského fóra občanské společnosti, platformy sdružující nevládní organizace z Ruska a ze zemí Evropské unie. 

Celý text Méně textu

Novinky

Ve Vietnamu zadrželi Nguyena Quang A, který promluvil na Foru 2000

Ve Vietnamu zadrželi Nguyena Quang A, který promluvil na Foru 2000

Ho Či Min je ve Vietnamu dodnes veleben, jeho odkaz je ale popírán

Ho Či Min je ve Vietnamu dodnes veleben, jeho odkaz je ale popírán

20 let Člověka v tísni na Kubě: společnost je otevřenější, represe ale trvají

20 let Člověka v tísni na Kubě: společnost je otevřenější, represe ale trvají

Další