Rusko

Rusko

Jelikož ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo Člověka v tísni mezi nežádoucí organizace, jsou v tuto chvíli veškeré aktivity zastaveny.


V posledních letech byla v Rusku přijata nebo zpřísněna řada zákonů, které výrazně omezily opoziční projevy. Dotkly se zejména svobody vyjadřování, sdružovacího a shromažďovacího práva. Podporujeme občanskou společnost, pomáháme politicky perzekvovaným a poskytujeme Rusku také mezinárodní podporu.


Významnou událostí bylo také tažení proti nevládním organizacím. Část z nich byla v důsledku přijetí tzv. zákona o zahraničních agentech v roce 2012 podrobena speciálnímu režimu, který může vést od byrokratických překážek až k faktickému zrušení organizace a penalizování či dokonce uvěznění jejich představitelů.

Alarmující je situace politických vězňů v Rusku. Na konci března 2017 byl status politického vězně udělen 109 osobám, dalších 26 osob je trestně stíháno. Současně se v roce 2016 v souvislosti se zatčením ruského aktivisty Ildara Dadina na svět opět dostala svědectví o podmínkách v ruských věznicích a o mučení a krutém zacházení, kterému jsou ruští vězni často podrobováni.

K porušování lidských práv nezřídka dochází i v souvislosti s ruskou anexí Krymu a pokračujícím konfliktem na východní Ukrajině.

Působíme v Rusku v následujících oblastech:

Podpora občanské společnosti 

V Ruské federaci se zaměřujeme zejména na podporu nezávislých novinářů a představitelů občanské společnosti – ať už se jedná o nevládní organizace, neformální iniciativy nebo aktivní jednotlivce. Pro tyto skupiny ve spolupráci s ruskými partnery pravidelně organizujeme vzdělávací programy v oblastech, jako je například investigativní žurnalistika, videoaktivismus či využití nových médií. Účastníky vybíráme zejména v ruských regionech.

Přímá pomoc politicky perzekvovaným 

Organizujeme rehabilitační pobyty pro lidskoprávní aktivisty a nezávislé novináře, kteří se dlouhodobě ocitli v hledáčku bezpečnostních složek státu a docházejí jim psychické i fyzické síly nebo utrpěli zdravotní újmu v důsledku pobytu ve vězení. Zároveň také poskytujeme přímou pomoc politicky perzekvovaným, v odůvodněných případech přispíváme na právní služby, zdravotní výdaje či materiálně podporujeme rodiny uvězněných.

Mezinárodní podpora 

V Česku a dalších zemích Evropské unie organizujeme řadu promítání, debat a veřejných akcí, které upozorňují na případy porušování lidských práv v Rusku. Jsme také jedním ze spoluzakladatelů Evropsko-ruského fóra občanské společnosti, platformy sdružující nevládní organizace z Ruska a ze zemí Evropské unie. 

Celý text Méně textu

Novinky

Po nespravedlivém procesu strávil pět let v ruském vězení. Pak se díky Člověku v tísni mohl rehabilitovat v Česku

Po nespravedlivém procesu strávil pět let v ruském vězení. Pak se díky Člověku v tísni mohl rehabilitovat v Česku

Jeden svět 2019 promítne jedinečný dokumentární film o tragédii v Beslanu

Jeden svět 2019 promítne jedinečný dokumentární film o tragédii v Beslanu

Propusťte Oleha Sencova, žádá EU Rusko v den zahájení fotbalového mistrovství světa

Propusťte Oleha Sencova, žádá EU Rusko v den zahájení fotbalového mistrovství světa

Další