Spolupráce se školami

Nabídka pro školy

Migrace se především s rokem 2015 a tzv. uprchlickou krizí stala velkým mediálním tématem, se kterým se každý z nás denně setkává. K migraci se vyjadřují politici, je tématem diskuzí mezi přáteli. Stejně tak i na půdě školy se s tématem migrace setkáváme více, než kdy předtím, protože žáci a studenti slyší o migraci mluvit politiky v televizi, rodiče i své kamarády. Na druhou stranu je pro ně ale mnohdy těžké vytvořit si vlastní názor, jelikož se s migranty nebo uprchlíky v běžném každodenním životě nestýkají. Proto učíme mladé lidi pracovat s mediálním obsahem tak, aby byli mediálním sdělením schopni sami porozumět a uměli s nimi kriticky pracovat. Ačkoliv se Program migrace zaměřuje primárně na kultivaci mediální scény v tématu migrace a práci se studenty vysokých škol, domníváme se, že je důležité toto téma otvírat a diskutovat o něm již se žáky a studenty základních i středních škol. 

A co pro to děláme?

Školám nabízíme možnost uspořádání přednášky, workshopu či debaty s odborníky na téma migrace*.

S  žáky a studenty primárně pracujeme na tématech jako:

  • Mediální rámování tématu migrace v českých médiích
  • Mediální vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol v tématu migrace
  • Lidé v pohybu: kdo jsou to migranti a uprchlíci?

Pokud máte o přednášku či workshop zájem, kontaktujte nás prosím na migrace@clovekvtisni.cz

Nabízíme:

Se základními a středními školami na tématu migrace aktuálně spolupracujeme v rámci projektu Být v obraze (2017-2019), který realizujeme spolu s kolegy ze sekce Jeden svět na školách. Projekt je zaměřen na zvyšování mediální gramotnosti žáků základních škol i studentů středních škol. V rámci projektu zapojení učitelé z deseti pražských pilotních základních a středních škol absolvují celoroční kurz, během něhož jim je představena nová příručka mediálního vzdělávání. Součástí příručky je i kapitola Mediální obraz migrace.

V příručce v kapitole Mediální obraz migrace najdete pět aktivit. Na webu pak najdete další tři aktivity, které mohou vyučující využít ve svých hodinách. Jednotlivé aktivity na jedné straně dají žákům příležitost si uvědomit, že všechna mediální sdělení jsou selektivní a záleží na interpretaci, kterou novinář nebo čtenář při psaní či čtení mediálního textu zvolí. Na straně druhé mají v dalších aktivitách příležitost texty s mediální tematikou analyzovat z jazykového i obsahového hlediska – kdo dostává v mediálních sděleních prostor k promluvě, jak jsou migranti či uprchlíci zobrazováni slovně i vizuálně a také jaké způsoby sdělení a argumentace lze při tvorbě mediálního textu zvolit. Jedna aktivita se věnuje fenoménu fake news, který je ilustrován na textu s migrační tematikou.

Prostřednictvím zmíněných aktivit je možné žáky naučit kritickému uvažování nad mediálními texty, především pak nad texty s migrační tematikou.

Podrobnosti o dříve realizovaných projektech zaměřených školy najdete v sekci Realizované projekty (link).

* možnost realizace nabízených aktivit je odvislá od aktuálních finančních kapacit, které jsou závislé na projektovém fundraisingu. Po domluvě je možné vybrané aktivity financovat i jako samoplátce. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail migrace@clovekvtisni.cz

Celý text Méně textu

Novinky