Nabídka pro školy

Nabídka pro školy

Program migrace se od roku 2013 věnuje workshopům převážně na středních a vysokých školách. Během uplynulých let se díky tzv. uprchlické krizi mnohonásobně zvýšil zájem médií o téma migrace a uprchlictví. Značná část mladých lidí se s migranty či uprchlíky běžně nesetkává a média ne vždy o tématu migrace informují vyváženě. Výsledkem je strach z cizinců. Proto se zaměřujeme nejen na kultivování mediální scény, ale také učíme mladé lidi pracovat s mediálním obsahem tak, aby byli schopni porozumět mediálním sdělením a kriticky s nimi pracovali.

V současné době spolupracujeme s universitami, kde vedeme kurzy pro studenty žurnalistiky a dalších oborů. 

V rámci projektu Face2Face: facilitation dialogue between migrants and European citizens, realizovaném naším Programem migrace společnosti mezi lednem 2013 a červnem 2014, jsme pořádali kurz pro studenty (nejen) žurnalistiky nazvaný Mezinárodní migrace jako téma. Kurz vedli lektoři z řad novinářů, akademiků i zástupců neziskového sektoru a studenti se seznámili s tím, jak se o migraci píše a jak by se o ní psát mohlo, tedy nestranně, informovaně a zároveň poutavě.

V průběhu projektu také vznikl výukový manuál Model Lecture Guide určený učitelům žurnalistiky či mediální výchovy. MLG staví především na zkušenostech Programu migrace, který se od roku 2002 zabývá medializací migračních témat, spoluprací s médii a realizací mediálních tréninků pro migranty a rozvojem jejich mediálních a komunikačních dovoleností. Součástí vzniku MLG byl i kulatý stůl s odborníky z praxe, akademiky a aktivními migranty, kterého se zúčastnili zástupci serveru Aktuálně.cz, Lidovky.cz, Českého rozhlasu, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně. Součástí kulatého stolu byla i diskuse o překážkách, které brání kvalitnímu psaní o migraci, osobnímu vztahu k tématu migrace jednotlivých účastníků či diskusi dobré a špatné praxe. Výukový manuál byl v roce 2016 aktualizován. 

Na studenty středních škol jsme zaměřili dva projekty. Cílem projektu Média a migrace na středních školách bylo pomoci studentům osvojit si kritický přístup k médiím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální práce a zároveň získat schopnost využívat média ke své potřebě a tvůrčím způsobem je zpracovávat.

Druhý projekt, Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru, si kladl za cíl odstraňování předsudků a rasové a národnostní nesnášenlivosti u dnešní dospívající generace i širší veřejnosti. Mladé lidi jsme motivovali na jejich aktivní účast na ochraně demokratických hodnot a kultivovali komunikaci o menšinách a cizincích v prostředí sociálních sítí. Projekt jsme realizovali společně se kolegy z oddělení Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s. Součástí byla multikulturní výchova prostřednictvím studentských týmových projektů a rozvíjení debaty o projevech nenávisti na sociálních sítích. Jedním z výsledků projektu je i naše vlastní analýza „Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích“, která popisuje základní sociodemografii tvůrců a šiřitelů nenávistných projevů i mechanismy šíření těchto projevů v období od června do září 2015.

Celý text Méně textu

Novinky

Zapojte svoji školu do Týdnů mediálního vzdělávání

Zapojte svoji školu do Týdnů mediálního vzdělávání

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Rozumí žáci mediálním sdělením o migraci?

Rozumí žáci mediálním sdělením o migraci?

Život napříč kulturami

Život napříč kulturami