Spolupráce s migranty

Spolupráce s migranty

Ačkoliv je migrace v posledních letech velké mediální i politické téma, mnoho migrantů či uprchlíků se v českých médiích k této problematice nevyjadřuje. Přesto věříme, že k plnohodnotnému životu v cizí zemi a úspěšné integraci do nové společnosti patří i možnost podílet se na veřejném životě. Na druhou stranu občané České republiky tak mají více příležitostí migranty žijící v Česku lépe poznat a seznámit se s jejich vlastními příběhy či problémy, které oni sami řeší v každodenním životě, což přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění. Proto migranty podporujeme, aby byli v českém veřejném i mediálním prostoru aktivní.

(Nejen) migrantům nabízíme:

  • aktuální a zajímavé informace o problematice migrace a integrace v České republice na naší facebookové stránce,
  • prostor pro vaše texty, komentáře či vyjádření a texty k tématu migrace na blogu Migrace v souvislostech,
  • zprostředkování kontaktu na novináře či média pro vaše vlastní články či vyjádření,
  • stáže či příležitostnou spolupráci na aktivitách Programu migrace, zejména při informování médií a veřejnosti o tématech migrace a o životě cizinců v Česku,
  • konzultace a metodickou podporu pro migrantská sdružení či organizace, např. při síťování se zástupci veřejné správy a dalšími aktéry integrace cizinců, řízení projektu či mediálních a komunikačních aktivitách.

Pokud máte spolu s námi chuť komentovat veřejné dění nejen o migraci a dostávat od nás informace o připravovaných akcích, kontaktujte nás na migrace@clovekvtisni.cz

Celý text Méně textu