Bílina: Předškolní kluby

Bílina: Předškolní kluby

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Provozujeme v Bílině předškolní klub, který se právě těmto dětem věnuje. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí docházejících do klubu. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání, účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.

předškolní klub sluníčko

Adresa: Teplická 555, 418 01 Bílina

Otevírací doba: pondělí - čtvrtek: 8 - 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 - 5 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme