Nízkoprah Kladno

Středočeský kraj: Nízkoprahové kluby

Člověk v tísni provozuje v Kladně nízkoprahový klub Křižovatka. Jeho posláním je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pomáháme dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu a zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami.

Nabízíme prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit, nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.

Program klubů je ovlivněn věkem jejich návštěvníků. Podporujeme děti a mladé lidi při plnění školních povinností, učíme je novým dovednostem a návykům, které budou moci v budoucnu samostatně použít. Snažíme se působit preventivně, poskytujeme informace, které slouží ke snížení rizik souvisejících s potencionálně ohrožujícím způsobem života. V případě potřeby pomáháme zvládat obtížné životní situace.Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLub Křižovatka

Službu nabízíme ambulantně v kanceláři na uvedené adrese:

Kročehlavská 1311, 272 01 Kladno

Služba je poskytována ambulantně ve dnech:

PO: 12:30 – 18:00 – klub pro děti do 12 let a individuální konzultace

ST a ČT: 12:30 – 18:00 – individuální konzultace, a to v předem domluvených termínech. Na konkrétním časovém rozsahu poskytované služby se klient s pracovníkem domluví. Pracovníci mohou v těchto dnech konzultovat i v terénu a docházet do bydliště klientů v předem domluveném čase.

Služba je poskytována v terénní formě ve dnech:

ÚT a PÁ: 13:30 – 17:30

Pracovníci NZDM mohou být kontaktováni i mimo výše uvedené časy, a to kdykoli v pracovních dnech od 9:30 do 18 hodin. Na konkrétním časovém rozsahu poskytované služby se klient s pracovníkem domluví.

Kapacita: 8 osob na 1 pracovníka, věk: 7 - 19 letCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme