Nízkoprah Kladno

Středočeský kraj: Nízkoprahové kluby

Člověk v tísni provozuje v Kladně nízkoprahový klub Křižovatka. Jeho posláním je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pomáháme dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu a zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami.

Nabízíme prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit, nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.

Program klubů je ovlivněn věkem jejich návštěvníků. Podporujeme děti a mladé lidi při plnění školních povinností, učíme je novým dovednostem a návykům, které budou moci v budoucnu samostatně použít. Snažíme se působit preventivně, poskytujeme informace, které slouží ke snížení rizik souvisejících s potencionálně ohrožujícím způsobem života. V případě potřeby pomáháme zvládat obtížné životní situace.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLub Křižovatka

Adresa: Kročehlavská 1311, Kladno, 272 01

Kapacita: 8 osob na 1 pracovníka, věk: 7 - 19 let

Otevírací doba:

Pondělí: 12:30 - 16:00 ( klub pro děti od 7 do 13 let),16:00 - 18:00 - konzultace

Úterý:     13:30 - 17:00 - TERÉN , v klubu 13:00 - 18:00 - konzultace

Středa:   12:30 - 13:30 - konzultace, 13:30 - 14:00- scházení na KLUBÍK, 14:00 - 17:00 - KLUBÍK (program pro mladší děti),

                 17:00 - 18:00 - konzultace


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme