ACTIVE CITIZENS – CHRÁNÍME KLIMA

Datum konání: 28.4.2021

Místo konání: online webinář, Zoom

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové SŠ

Počet hodin: 2

Lektor: Veronika Endrštová, Veronika Ambrozyová

Kontaktní osoba: Veronika Endrštová, veronika.endrstova@clovekvtisni.cz, tel: 603 944 435

Čas: 16:00 – 17:30 

Přemýšlíte nad tím, jak vést žáky k aktivnímu občanství? Trápí vás klimatická změna a hledáte cesty, jak vzbudit u žáků zájem o toto téma? Dává vám smysl učit studenty řešit věci nejen teoreticky, ale i v reálném světě? Jste ze střední či střední odborné školy? 
 
Zveme vás na úvodní webinář k projektu 1Planet4All, kde se dozvíte všechny potřebné informace k zapojení: 
 • Co je hlavním cílem projektu a na jakém metodickém přístupu je založen? 
 • Jak se jako škola/ učitelé můžete zapojit a jaké jsou podmínky zapojení? 
 • Jakou podporu v projektu získáte? 
 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce ve školním roce 2021/2022? 

Webinář je určen jak učitelům, tak členům vedení SŠ a SOŠ z celé ČR. V návaznosti na webinář se můžete rozhodnout, zda se do projektu přihlásíte, či nikoliv. Projekt úspěšně probíhá již tento školní rok v období distanční výuky a jsme schopni ho přizpůsobit aktuálním podmínkám.

Součástí projektu bude: 
 • Vzdělávací program pro učitele v metodice Active Citizens (AC) akreditovaný v rozsahu 72h. Celý kurz bude tematicky zaměřen na klimatickou změnu a její řešení. 
 • Mentorská podpora učitelů ze strany zkušených lektorů.  
 • Projektové tvůrčí dílny pro studenty. 
 • Veřejné debaty s odborníky. 
 • Finanční podpora pro realizaci školních projektů. 

O vzdělávacím programu a metodice Active Citizens
Program je určen učitelům, kteří chtějí u žáků rozvíjet aktivní občanství pomocí komunitních projektů s globálním přesahem. Prostřednictvím aktivit, které vedou k realizaci společensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní komunity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou. Praktické i teoretické aktivity budou propojeny tématem klimatické změny a našich možností chránit klima na místní úrovni.  
Před samotnou realizací vlastních projektů žáci zkoumají svou identitu, učí se dialogu a spolupráci, objevují, co je komunita a jakou roli v ní hrají oni sami. Současně se věnují tomu, co pro ně klimatická změna znamená a jaké jsou možnosti jejího řešení. 


Přečtěte si o školách, kde s AC pracují.

Metodika Active Citizens byla v roce 2019 mezi finalisty ceny EDUína, která oceňuje inovace ve vzdělávání.

Co potřebujete, abyste se mohli připojit k webináři? 
 • počítač 
 • mikrofon a sluchátka 
 • stabilní internetové připojení 
Organizační informace o webináři – kdy a jak se k němu připojit a jak se na něj připravit – budou zaslány přihlášeným účastníkům. Webinář proběhne přes aplikaci Zoom. 
  
Pro další informace kontaktujte Veroniku Endrštovou: veronika.endrstova@clovekvtisni.cz  

Hlásit se můžete do 20. 04. 2021 


Realizováno v rámci projektu „1Planet4All – Empowering youth, living EU values, tackling climate change” podpořeného z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Raising). 

Přihlášení na kurz