Active Citizens - jak vést žáky k aktivnímu občanství

Datum konání: od 2.10.2019 do 3.10.2019

Místo konání: Praha - Běhal Fejer Institute, Pevnostní 8, Praha 6

Témata: Rozvoj aktivního občanství

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 16

Lektor: Veronika Endrštová, Kristýna Svatá

Kontaktní osoba: Kristýna Svatá, kristyna.svata@clovekvtisni.cz, tel: 222 350 805

Čas: 9:00 - 16:00

Active Citizens je vzdělávací program, který pomáhá učitelům u svých žáků rozvíjet kompetence aktivních občanů. Učitel během roku pracuje se skupinou žáků, pomáhá jim poznávat svou identitu, učit se dialogu a spolupráci i chápat propojení sebe a své komunity. Stěžejní částí programu je příprava společensky prospěšného projektu, který vychází z potřeb komunity/obce, ve které se škola nachází.

Cílem semináře je seznámit se s programem Active Citizens natolik, že jej budete moci využít již v tomto školním roce.
 
  • Provedeme vás základními tématy, které se v metodice objevují (aktivní občanství, identita, dialog, komunita)
  • Představíme si základní koncepty, na kterých program stojí (Appreciative Inquiry)
  • Vyzkoušíme si konkrétní aktivity z metodiky a budeme reflektovat práci s nimi.
  • Pracovat budeme s nově vzniklou metodikou Active Citizens. Zamyslíme se nad tím, jak ji budete moci využít v tomto školním roce.

S programem lze pracovat v hodinách výchovy k občanství, ve školních parlamentech i v rámci volitelných předmětů.
Ideální by bylo dorazit na kurz i s kolegou/kolegyní, se kterým/kterou byste AC na škole dělali, není to však podmínkou.
Pro účastníky, kteří budou s metodikou ve školním roce 2019/2020 pracovat, bude k dostání její výtisk zdarma.

Hlásit se můžete do: 28.09.2019