Active Citizens - rozvoj aktivního občanství

Datum konání: od 28.1.2020 do 29.1.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Rozvoj aktivního občanství

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 16

Lektor: Veronika Endrštová, Kristýna Svatá

Kontaktní osoba: Kristýna Svatá, kristyna.svata@clovekvtisni.cz, tel: 222 350 805

Čas: 9:30 - 17:30

Kurz je určen učitelům, kteří chtějí u žáků rozvíjet aktivní občanství pomocí komunitních projektů. Obsah kurzu vychází z mezinárodního programu Active Citizens, který je přizpůsoben českému školnímu prostředí.  

Program pomáhá učitelům vést žáky k zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní komunity a vést je ke spolupráci s místními aktéry a samosprávou. Před samotnou realizací žáci zkoumají také svou identitu, učí se dialogu a spolupráci, objevují, co je komunita a jakou roli v ní hrají oni sami.   

Přečtěte si o školách, kde s AC pracují.   

Cílem kurzu je seznámit se s programem a metodikou Active Citizens:  

  • Provedeme vás základními tématy, které se v metodice objevují (aktivní občanství, identita, dialog, komunita).  

  • Představíme si základní koncepty, na kterých program stojí (Appreciative Inquiry).  

  • Vyzkoušíme si konkrétní aktivity z metodiky a budeme reflektovat práci s nimi. Pracovat budeme s nově vzniklou metodikou Active Citizens.  

Další informace k programu Active Citizens:  

  • S programem lze pracovat v hodinách výchovy k občanství, ve školních parlamentech i v rámci volitelných předmětů.  

  • Harmonogram jednoho běhu AC je jeden školní rok.  

  • Ideální je dorazit na kurz i s kolegou/kolegyní, se kterým/kterou byste AC na škole dělali, není to však podmínkou.  

  • Pro účastníky, kteří budou s metodikou AC pracovat, bude k dostání její výtisk zdarma.  

Active Citizens: Škola se díky aktivitě žáků otevírá spolupráci s veřejností i samosprávou. Žáci se učí rozumět potřebám svého okolí i výzvám dnešního světa, získávají schopnosti i motivaci tyto výzvy řešit nebo se na jejich řešení podílet.  


Pro další informace kontaktujte Kristýnu Svatou: kristyna.svata@clovekvtisni.cz 

Hlásit se můžete do: 20. 01. 2020