Active Citizens - rozvoj aktivního občanství

Datum konání: 17.6.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Rozvoj aktivního občanství

Cílové skupiny: Pedagogové SŠ

Počet hodin: 4

Lektor: Veronika Endrštová, Kristýna Svatá

Kontaktní osoba: Kristýna Svatá, kristyna.svata@clovekvtisni.cz, tel: 222 350 805

Čas: 14:00 - 18:00

Seminář je úvodním setkáním pro zájemce, kteří chtějí projít 72h kurzem k programu Active Citizens (AC). Úvodní setkání není závazné, jeho cílem je seznámit vás s programem AC, představit si následnou spolupráci ve školním roce 2020/2021 a možnosti realizace kurzu na vaší škole.   

Vzdělávací program Active Ctizens je určen učitelům, kteří chtějí u žáků rozvíjet aktivní občanství pomocí komunitních projektů. Pomocí propracovaných aktivit, které vedou k realizaci společensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní komunity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou. Před samotnou realizací svých projektů žáci zkoumají také svou identitu, učí se dialogu a spolupráci, objevují, co je komunita a jakou roli v ní hrají oni sami.   

Přečtěte si o školách, kde s AC pracují

 
Průběh 72h kurzu:  

 • V průběhu školního roku 2020/2021 během několika dvoudenních setkání seznámíme učitele s programem AC.   

 • Učitelé souběžně pracují se skupinou žáků na své škole a zkouší si program rovnou v praxi.   

Na kurzu: 

 • Provedeme vás základními tématy, které se v metodice objevují (aktivní občanství, identita, dialog, komunita). Budeme se věnovat mapování komunity a plánování projektu.  

 • Představíme si základní koncepty, na kterých program stojí (Appreciative Inquiry, zkušenostní a konstruktivistické učení).   

 • Nabídneme vám možnost zažít si a reflektovat jednotlivé aktivity z metodiky AC z pozice účastníka i lektora, sdílet praktické zkušenosti a tipy pro práci s žáky a prostor pro konzultaci se zkušenými lektory a učiteli. 

Data setkání (místa budou upřesněna):  

 • 27. a 28. 8. 2020 

 • 3. a 4. 11. 2020 

 • leden 2021 (i se zástupci žáků, datum bude upřesněno) 

 • květen 2021 (závěrečné setkání) 

Další:  

 • Pokud se rozhodnete se zúčastnit 72h kurzu, bude účast na jednotlivých setkáních povinná.  

 • Kurz je zdarma. 

 • Součástí kurzu je i průběžná metodická podpora lektorů.  

 • Ideální je účast alespoň dvou pedagogů z jedné školy. 

 • S programem lze pracovat v hodinách výchovy k občanství, ve školních parlamentech i v rámci volitelných předmětů. 

 • Pro účastníky bude k dostání zdarma výtisk metodiky Active Citizens.  

  

Pro další informace kontaktujte Kristýnu Svatou: kristyna.svata@clovekvtisni.cz 

Hlásit se můžete do 05. 06. 2020

Přihlášení na kurz