ADHD ve třídě, školní družině

Datum konání: 30.9.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Jaroslava Budíková

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 16:15

Cílem semináře je účastníkům objasnit:

  • ADHD příčiny, projevy
  • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD
  • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD

Účastníci získají:

  • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD
  • metody pro individuální práci s  ADHD, příklady řešení konfliktních situací
  • metody pro práci se třídou
  • možnosti spolupráce s rodiči
  • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny

Cena:

Cena kurzu je 1300 Kč na účastníka. Kurz je vhodný pro financování z projektové výzvy MŠMT Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – oblast Inkluze.