ADHD ve třídě, školní družině 25.5.2019

Datum konání: 25.5.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Komunikace ve škole

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Jaroslava Budíková

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 16:15

Cílem semináře je účastníkům objasnit:
  • ADHD příčiny, projevy
  • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD
  • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD
Účastníci získají:
  • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD
  • metody pro individuální práci s  ADHD, příklady řešení konfliktních situací
  • metody pro práci se třídou
  • možnosti spolupráce s rodiči
  • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny 

Hlásit se můžete do: 21. 05. 2019