ASISTENT PEDAGOGA PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Datum konání: od 8.9.2020 do 9.11.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 50

Lektor: Zdenko Matula, Martina Habrová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Tři prezenční setkání kurzu:
08. 09. 9:00–17:00
12. 10. 9:00–16:15
09. 11. 2020, 9:00–16:15
+ e-learningová část: 08. 09.  –  09. 11. 2019 - odkudkoliv

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC.

Přihlásit se můžete do 03. 09. 2020
Kurz je pro účastníky zdarma.

Přihlášení na kurz