Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (e-learning)

Datum konání: od 15.2.2022 do 12.4.2022

Místo konání: online

Témata: Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 34

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Anna Pošvicová, anna.posvicova@clovekvtisni.cz, tel: +420 724 439 548

TENTO KURZ JE URČEN POUZE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY PRAŽSKÝCH ŠKOL.

Čtyři online setkání kurzu:

15. 2. 17:00 - 18:30
1.3. 17:00 - 18:30
22. 3. 17:00 - 18:30
12. 4. 17:00 - 18:30
+ e-learningová část: 15. 2.  –  12. 4. 2022 - odkudkoliv

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a webinářů v rozsahu 4 x 90 minut a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 34 hodin, účastníci obdrží certifikát.
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC.

Přihlásit se můžete do 12. 2. 2022

Kurz je pro účastníky zdarma. Cílová skupina - pedagogičtí pracovníci, Hlavní město Praha. 

Kurz probíhá v rámci projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.