Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - webináře a e-learning

Datum konání: od 14.5.2020 do 18.6.2020

Místo konání: online

Témata: Společné vzdělávání

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 34

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Kurz je kombinací čtyř webinářů (interaktivních setkání prostřednictvím platformy Teams) a samostudia formou e-learningu.

Termíny webinářů:
14. 5. 10:00 - 11:30
28. 5. 10:00 - 11:30
4. 6. 10:00 - 11:30
18. 6. 10:00 - 11:30

+ e-learningová část: 14. 5.  –  18. 6.

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 34 hodin, účastníci obdrží certifikát (certifikát je bez akreditace MŠMT, kurz v online podobě vzhledem k současné situaci nahrazuje prezenční kurz a v této podobě nemá akreditaci MŠMT).
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC, webináře probíhají prostřednictvím platformy Teams, kterou lze otevřít v běžném prohlížeči (není nutné nic stahovat do počítače).

Přihlásit se můžete do 10. 5. 2020
Kurz je pro účastníky zdarma.

Kapacita kurzu je již naplněna, můžete se přihlásit jako náhradník na kontakt uvedený výše.