Bohatí chudí a chudí bohatí

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 12

Lektor: Veronika Endrštová, Kateřina Sobotková, Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Cílem semináře je seznámit účastníky s problémem chudoby a nerovnosti ve světě.

Chudoba a nerovnost ve světě. Co je to chudoba? Absolutní a relativní chudoba, index lidského rozvoje, příčiny chudoby a souvislosti mezi nimi, pozitiva a negativa různých možností řešení chudoby, rozvojové cíle tisíciletí.

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).