Cesta k potravinové svobodě

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 12

Lektor: Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Cílem semináře je seznámit účastníky s tématy potravinové bezpečnosti, rozvojové spolupráce, globalizace, klimatických změn nebo lidských práv.

Témata semináře jsou: potravinová bezpečnost, rozvoj a rozvojová spolupráce, fenomén globalizace, klimatické změny ve vztahu k rozvoji a potravinové bezpečnosti, lidská práva, chudoba a nerovnost. Účastníci semináře se seznámí s obsahem daných témat včetně aktuálního diskurzu o probírané problematice. Důraz je kladen na interaktivní metody výuky a metody aktivizující studenty ke spolupráci. Účastníci si sami vyzkouší jednotlivé modelové lekce určené pro zařazení do běžného vyučování v nejrůznějších předmětech.

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).