Demokracie pod lupou

Datum konání: 12.3.2020

Místo konání: Praha - Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Témata: Rozvoj aktivního občanství

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová, Kateřina Sequensová

Kontaktní osoba: Zuzana Krulichová, zuzana.krulichova@clovekvtisni.cz, tel: 778 411 275

Čas: 9:00 - 17:00

V loňském roce jsme oslavili výročí 30ti let od Sametové revoluce – důležitého mezníku naší novodobé historie.

Hledáte inspiraci, jak vnést toto téma do výuky?
Rádi byste pracovali s aktuálními texty o podobě demokracie nejen v České republice?
Chcete se studenty prozkoumat témata jako důvěra v demokracii ve světě, fragmentace společnosti a populismus, politická participace, či se zamyslet na tím, jak vnášet demokratické principy do života školy?

Vzdělávací program Varianty vydal metodickou příručku s názvem Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou.
Příručka přináší různá východiska a perspektivy, jak o demokracii přemýšlet. Nabízí cesty jak o tématu debatovat s žáky a to právě v období, kdy je téma demokracie, nejen díky probíhajícím oslavám, velice aktuální a to jak u nás tak ve světě.

Během semináře: si prakticky vyzkoušíte min. 2 lekce a seznámíte se s dalšími 8 lekcemi a texty budete mít možnost diskutovat současný stav demokracie nejen v ČR získáte elektronickou verzi příručky obsahující sedm kapitol nahlížejících demokracii z hlediska historie, současnosti a nabízí také sociologické souvislosti z českého kontextu.

Hlásit se můžete do: 05. 03. 2020