Jak učit o změně klimatu? - podpoří vás nový online kurz

Datum konání: od 18.12.2019 do 31.1.2020

Místo konání: Kurz probíhá online

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 6

Lektor: Veronika Ambrozyová

Kontaktní osoba: Veronika Ambrozyová, veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz, tel: +420778409871

Online kurz bude spuštěn začátkem prosince 2019.
Přihlašte se skrze formulář níže, ozveme se vám e-mailem, jakmile kurz otevřeme. Kurz trvá cca 6 hodin.

Jak víme, že změna klimatu skutečně probíhá? Co změnu klimatu způsobuje, a jaké jsou její dopady? Co můžeme se změnou klimatu dělat? Jak a proč bychom o ní měli učit?
Tyto a mnohé další otázky si pokládá nový online kurz pro učitele zaměřený na změny klimatu a na to, jak toto téma otevírat ve výuce.

Obsah kurzu:

Kurz přináší učitelům aktuální poznatky o změně klimatu a to jak z přírodovědné, tak společenskovědní oblasti. Část kurzu se také věnuje tomu, proč a jak o změně klimatu učit, a nabízí konkrétní doporučení pro plánování a vedení výuky.

Kapitoly kurzu:
1.      Co víme a nevíme o změně klimatu?
2.      Proč se mění klima?
3.      Proč je změna klimatu tak složitá?
4.      Změna klimatu v globálních souvislostech.
5.      Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
6.      Česko a změna klimatu.
7.      A co na to já, občan?
8.      Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Součástí kurzu jsou videa, ve kterých promlouvají odborníci na dílčí témata související se změnou klimatu, interaktivní schémata a různé testové otázky. Každá kapitola je zakončena souhrnem tipů do výuky. Ty můžete ihned vyzkoušet nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí.
Účastník po projití všech kapitol kurzu a vyplnění závěrečného testu získá osvědčení o absolvování kurzu a také materiály z kurzu využitelné ve výuce.

Kurz je pro účastníky zdarma.

Online kurz bude spuštěn začátkem prosince 2019. Ozveme se vám e-mailem, jakmile kurz otevřeme.

Kurz byl vytvořen za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.