Komunikace školy s rodiči

Datum konání: 28.11.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Lucie Pivoňková

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 17:00
 

Je pro vás obtížné domluvit se s některými typy rodičů? Nedaří se vám s rodiči najít společnou řeč? Obáváte se komunikace s některými rodiči? 

Vždyť cíl je přece pro všechny stejný – pro rodiče i učitele – vzdělávat a vychovávat děti tak, aby byly schopné co nejlépe a samostatně žít v našem světě. Tak proč se často nedaří se dohodnout? 

Ukážeme vám, jak získat na svou stranu klíčového spoluhráče - rodiče.  

Seminář je vystavěn na mnoholeté spolupráci se školami na téma komunikace s rodiči a jedním z výstupů této spolupráce je příručka Rodiče - nečekaní spojenci. 

Co je jeho obsahem? 

  • Zodpovězení řady klíčových otázek o rodiči, jeho potřebách, obavách... 

  • Reflexe postojů, stereotypů a návyků, které mohou bránit partnerské komunikaci 

  • Identifikace vlastních “strachů a potřeb” ve vztahu k rodičům 

  • Analýza způsobu, kterým se škola rodičům prezentuje a jak s nimi komunikuje 

  • Nastavení principů a cílů spolupráce školy s rodiči 

  • Rozpracování konkrétních postupů pro vzájemnou spolupráci a dialog školy s rodiči 

Kurz se skládá z prezenčního celodenního setkání a návazného nepovinného 4 hodinového follow-up setkání (termíny se vypisují a komunikují absolventům prvního setkání průběžně), které se koná s časovým odstupem a je věnováno sdílení zkušeností a dobré praxe, další práci na vlastní strategii v komunikaci s rodiči. 

Hlásit se můžete do 25. 11. 2019! 

 

Cena: Kurz je vhodný pro financování z projektové výzvy MŠMT Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – oblast Inkluze; jeho cena je 1300 Kč za účastníka. Nemáte-li možnost čerpat šablony, a přesto máte o kurz zájem, kontaktujte nás!