Konference S asistenty k lepší škole

Datum konání: 19.10.2021

Místo konání: Centrum současného umění DOX

Témata: Společné vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 6

Lektor: Lucie Pivoňková, Jaroslava Budíková, Alexandra Petrů, Adéla Lábusová, Tým externích odborníků

Kontaktní osoba: Lucie Kundra, lucie.kundra@clovekvtisni.cz, tel: 723065163

Zveme vás na čtvrtý ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference se bude konat 19. října 2021 od 9:00 do 16:30 hod. v Centru současného umění DOX (nebo online, podle epidemiologické situace) v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol.

Dopolední blok konference: 

 • Příspěvky na téma: Jaká byla podpora žáků po návratu do škol?

 • Rob Webster, University College of London: Role asistentů pedagoga během distanční výuky a podpora žáků po návratu do škol ve Velké Británii

 • Panelová diskuze: Návrat žáků do škol a role asistentů pedagoga - příklady dobré praxe 


Moderuje: Veronika Sedláčková

 

V odpoledním bloku proběhnou workshopy:

 • Příběh Sama - a co bylo dál? (jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání)
 • Role komunikace v práci asistenta pedagoga
 • Práce s žáky s ADHD
 • Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - praktické tipy
 • Profese asistenta pedagoga a její organizační a legislativní souvislosti (v otázkách a odpovědích)
 • Bezpečné klima ve třídě 
 • Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte
 • Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem (z pohledu školy)
 • Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
 • Standard činností asistenta pedagoga v českém školství – čím a proč se budeme v budoucnu řídit? 
 

 

Na konferenci se můžete přihlásit zde. Program včetně anotací workshopů najdete zde.


Konference se koná díky podpoře ze sbírky Lepší škola pro všechny.