Křehkost demokracie ve světě

Datum konání: 4.10.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Adéla Lábusová, Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Sequensová, katerina.sequensova@clovekvtisni.cz, tel: 723 442 521

Čas: 10:00 - 16:30

Křehkost demokracie ve světě

Není Vám lhostejné, jak budou žít budoucí generace?
Myslíte si, že je důležité zamýšlet se společně s nejmladší generací nad tím, jak povaha režimu a správa společnosti může ovlivňovat důstojnost lidského života?
Zveme Vás na seminář s lekcemi zaměřenými na aktuální témata týkající se souvislostí fungování občanské společnosti a globálního vývoje ve světě. Budete seznámeni s ucelenými výukovými bloky, které lze využit ve výuce pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol. Lekce tematizují různé podoby fungování a rozvoje občanské společnosti s příklady z Vietnamu, Kuby a Ruska a předkládají základní strategie pro identifikaci společných znaků autoritativních či totalitních režimů. Společně se zamyslíme i nad Cíli udržitelného rozvoje stanovené organizací OSN v návaznosti na povahy režimů současného světa. Pojmenujeme si tak souvislosti a propojenost v současném světě a odpovědnost, která z toho vyplývá i pro globální občanství a budoucí vývoj života člověka na Zemi.

K jednotlivým lekcím dostanou účastníci pracovní listy, které jsou využitelné pro žáky 2. stupně a středních škol, a budou seznámeni s dalšími podklady pro práci s tématem. 

Kurz je pro účastníky zdarma. Realizace kurzu je podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

lektorky:
Mgr. Adéla Lábusová
Vystudovala obory romistika a etnologie na FF UK. Od roku 1999 do roku 2005 se podílela na výzkumech sociálně vyloučených lokalit na východním Slovensku a v českých městech. V letech 2006 – 2009 pracovala v Institutu pedagogicko - psychologického poradenství v projektu, jehož cílem bylo poskytovat v multioborovém týmu komplexní podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu pedagogům těchto dětí. Od roku 2009 dodnes pracuje ve Variantách ve společnosti Člověk v tísni, kde se podílí především na projektech zaměřených na společné vzdělávání, podporu dětí s potřebou podpůrných opatření v oblasti sociálního znevýhodnění a zapojení interkulturních témat do výuky. Spolupracuje příležitostně s FF UK, se Západočeskou univerzitou v Plzni a pedagogickými fakultami v Praze a Ústí nad Labem. Od roku 2019 je na pozici metodičky v Agentuře pro sociální znevýhodnění. Připravuje a lektoruje kurzy, poskytuje metodickou podporu, podílí se na přípravě metodik a zpracovává výzkumy a analýzy.

Mgr. Petra Skalická
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor zeměpis – biologie. Vyučovala zeměpis a biologii na gymnáziu i základní škole. Od roku 2005 působí ve společnosti Člověk v tísni, kde se nejprve podílela na realizaci projektu zaměřeného na podporu moderních vyučovacích metod v etiopských školách, poté pracovala jako vzdělávací expert pro projekty v rozvojových zemích a koordinovala globální rozvojové vzdělávání. V letech 2008-2015 byla ředitelkou vzdělávacího programu Varianty. Je certifikovanou lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Je rovněž absolventkou akreditovaného programu Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina FIE – I (2012). Ve spolupráci s organizací British Council se věnovala šíření programu Active Citizens v České republice a podílela se na přípravě české verze metodiky Active Citizens. Dále je vyškolena v metodě Filozofie pro děti u britské organizace SAPERE a v metodě Persona Dolls u německé organizace Kinderwelten. Je členkou Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Od roku 2018 spolupracuje s organizací Učitel naživo jako mentorka provázejících učitelů na pedagogických praxích.

Hlaste se do: 30. 09. 2019