Skupinová supervize pro asistenty pedagoga

Datum konání: od 21.1.2020 do 24.11.2020

Místo konání: pobočka Člověka v tísni - Předlice

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 18

Lektor: Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Termíny: 21.1., 18.2., 17.3., 14.4., 26.5., 16.6., 15.9., 27.10  24.11. - od 16:45 do 18:30 hod.

Jde o pravidelné setkávání (jednou měsíčně), kde mohou asistenti (pedagoga, školní) sdílet témata, se kterými se ve své profesi setkávají a v bezpečném prostoru tak mohou sdílet obtížné momenty své práce. Zároveň je účastníkům poskytována metodická podpora a tím i možnost jejich dalšího profesního rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což umožňuje kontinuální a systematické práci. 

Přihlášení na kurz