Žák s odlišnými životními podmínkami

Datum konání: 6.12.2019

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 6

Lektor: Adéla Lábusová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 12:00 - 16:15
 
  • Jaké jsou efektivní metody a postupy pro prevenci rizikového chování v oblasti předsudků, xenofobie a rasismu?
  • Jak souvisí předsudky s šikanou a co s tím?
  • Jak souvisí školní prevence rizikového chování s rozvojem občanské společnosti? Jak začlenit aktuální témata do výuky?
Seminář je zaměřený především na práci s třídním klimatem v heterogenním kolektivu a na práci s předsudky. Na příkladu dvou kazuistik vycházejících z praxe metodiků prevence si ukážeme, jak se vzájemně mohou podporovat a doplňovat i „dobře myšlené“ předsudky s šikanou. Na daných situacích z kazuistik si více přiblížíme mechanismus a příčinu předsudků a pojmenujeme možnosti prevence šikany založené na jakýchkoliv předsudcích, či odlišnosti. Představíme účinné metody pro prevenci předsudků. Na příkladu lekcí, které lze využít ve výuce pro žáky od 2. stupně a střední školy, si dále názorně ukážeme příklady toho, jak zpracovávat aktuální témata, jak začlenit do výuky prevenci extremismu a jak to vše souvisí s rozvojem odpovědnosti a občanské společnosti. V rámci semináře budou představeny materiály, které lze využít pro tvorbu dalších lekcí. Postupy pro zpracování kazuistik vznikaly ve spolupráci s Jules a Jim, z. ú..

Lektor: Adéla Lábusová
Vystudovala obory romistika a etnologie na FF UK. Od roku 1999 do roku 2005 se podílela na výzkumech sociálně vyloučených lokalit na východním Slovensku a v českých městech. V letech 2006 – 2009 pracovala v Institutu pedagogicko - psychologického poradenství v projektu, jehož cílem bylo poskytovat v multioborovém týmu komplexní podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu pedagogům těchto dětí. Od roku 2009 dodnes pracuje ve Variantách ve společnosti Člověk v tísni, kde se podílí především na projektech zaměřených na společné vzdělávání, podporu dětí s potřebou podpůrných opatření v oblasti sociálního znevýhodnění a zapojení interkulturních témat do výuky. Spolupracuje příležitostně s FF UK, se Západočeskou univerzitou v Plzni a pedagogickými fakultami v Praze a Ústí nad Labem. Od roku 2019 je na pozici metodičky v Agentuře pro sociální znevýhodnění. Připravuje a lektoruje kurzy, poskytuje metodickou podporu, podílí se na přípravě metodik a zpracovává výzkumy a analýzy.

Hlásit se můžete do: 2. 12. 2019