Člověk v tísni  Sociální práce  Máme problém: exekuce

Máme problém: exekuce

Foto: jseliger2 (CC BY 2.0)

Na nemravné zákony nedoplácí jen dlužníci, ale i féroví věřitelé.

Tento týden představila Otevřená společnost unikátní projekt mapy exekucí. Mezi novináři to, oprávněně, vyvolalo senzaci, ostatně každého zajímá, kolik lidí má exekuci v obci, kde žije, nebo kam jezdí na chalupu. 

Mapa ale zároveň ukazuje reálnost problému, který exekuce představuje. Z abstraktních statistických údajů o počtech exekucí či lidí v exekucích se stávají reální lidé, kteří někde žijí. Například ve známých Obrnicích na Ústecku, které mají přes dva tisíce obyvatel, má exekuci téměř 40 procent lidí, ale větších obcí či měst, kde má exekuci více než pětina obyvatel, jsou desítky. Představitelé exekutorské komory na konci března opět potvrdili, že vymahatelnost pohledávek nadále klesá a dnes se pohybuje pod dvaceti procenty. Ostatně přes 85 procent všech nových exekucí je nařizováno vůči lidem, kteří již mají nejméně tři exekuce, a taková pohledávka je prakticky nevymahatelná.

Přibližování k Západu

Česko má problém. V důsledku neodpovědné politiky státu, kdy zákony a příslušné vyhlášky, jako například odměny advokátů či exekuční řád, v posledních patnácti letech formovala vymahačská lobby, je mnoho lidí předlužených a dluhy jsou téměř nevymahatelné. Na nemravné zákony tak nedoplácí jen dlužníci, ale i féroví věřitelé, jejichž cílem je dlouhodobě udržitelný vztah s klientem, nikoli samotné obchodování s bagatelními pohledávkami. A na celém procesu vydělávali šmejdi, kteří skrze dávky pro chudé tahali peníze z kapes daňových poplatníků. Výsledkem jsou více než čtyři miliony běžících exekucí.

Za poslední roky se toho ale také mnoho změnilo. Odměny advokátů již nejsou o řád vyšší než v západní Evropě, ale jen nepatrně vyšší než v Německu. Od konce roku 2016 je zakázaná privatizace spravedlnosti v podobě rozhodčího řízení ve spotřebitelských vztazích a od letošního března nemohou poskytovat spotřebitelské úvěry subjekty, které nepožádaly o licenci ČNB. V registru je aktuálně evidováno přibližně 30 poskytovatelů velkých neúčelových úvěrů a 30 poskytovatelů takzvaných mikroúvěrů. Doposud přitom legálně, podle odhadů společnosti Člověk v tísni, spotřebitelské úvěry nabízelo přibližně 600 až 800 subjektů. Po mnoha letech bezpráví se tak Česko přibližuje v oblasti půjčování a vymáhání peněz západní Evropě. Nižší vymahatelnost totiž není způsobena nevymáháním pohledávek, jak mylně věštily v roce 2014 Hospodářské noviny, ale tím, že v exekuci věřitelé parkují mnoho – i nevymahatelných – pohledávek, které si za léta vyrobili. To by mohla řešit novela insolvenčního zákona, která by umožnila oddlužení i chudým lidem bez dostatečného majetku či příjmu. Bude ale záležet, jak se k problému postaví poslanci, na které vymahačská lobby v poslední křeči vyvíjí silný tlak.

Relikt své doby

Ruku k dílu sebenaplňujícím se proroctvím v Lidových novinách přiložila i exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Na fiktivním předpokladu, že regulace úvěrů se nepovedla, vysvětluje, proč se povést nemohla. My v praxi přitom pozorujeme zásadní změny v chování poskytovatelů úvěrů. Zastropované sankce proměňují obchodní modely a přibylo několik férových společností, které půjčují i chudým lidem. Samozřejmě se někteří šmejdi snaží regulaci obejít, ale klady jednoznačně převažují.

Chápu, že Daniela Kovářová spojená s rozhodcem Evou Vaňkovou, která v duchu nezávislosti jen pro úvěrovou společnost Profi Credit rozhodovala téměř 30 tisíc sporů, změny nese těžce. Ale některé v textu užívané analogie působí až freudovsky. Například lidi, kteří se snaží ochraňovat slabší jedince, označuje za eugenické inženýry, ale přitom sama je nositelkou eugenického přístupu ke slabším jedincům, které je podle ní třeba nechat bez ochrany a buď se poučí, nebo je stihne sociální smrt, kterou si beztak zaslouží. Autorka si v textu také hodně odporuje, když na jedné straně kritizuje upalování bank či úvěrových společností a na druhé straně vykládá trestný čin lichvy tak, že každý, kdo někomu půjčí peníze, se dopouští trestného činu, protože ten, kdo si půjčuje, je vždy v subjektivní tísni. A přesto by nakonec do vězení posílala dlužníky místo lichvářů.

Text Kovářové je jistým reliktem své doby, kdy vymahačská lobby měla takřka neomezený vliv a při vší bídě dnešní politiky nám připomíná, kdo také vládl ministerstvu spravedlnosti a to jistě nebyla ještě nejhorší.

Řešení – teritorialita

Kromě dotažení novely insolvenčního zákona má tato vláda ale ještě jeden zásadní rest a tím jsou zprivatizované exekuce. Díky extrémní konkurenci dosáhlo podbízení se exekutorů věřitelům-klientům, neúnosnou mez, tak že pro spravedlnost již takřka nezbývá místo. Tuto extrémní konkurenci zakládající vztahy korupční povahy je nezbytné korigovat a podpořit emancipaci exekutorů, aby vymáhali dluhy tam, kde peníze jsou, a zároveň aby se věřitel podílel na financování neúspěšných exekucí. Těch je dnes nařizováno minimálně 85 procent. Řešením je teritorialita po vzoru většiny evropských zemí.

článek vyšel v Lidových novinách jako odpověď na sloupek Daniely Kovářové. Její text následuje.


Cesty, jež ze šlamastyk nevedou

Nevýhodné půjčky ne a ne zmizet. Marná sláva, za své dluhy by měl každý odpovídat sám

Před několika dny jsme zjistili, že navzdory přísným zákonným opatřením nevýhodné půjčky nezmizely a věřitelé s dlužníky rychle nalezli triky, jak nedávno přijatou právní úpravu obejít. Komentátoři se diví, tvůrci legislativy jsou zoufalí. Jako kdyby se to nedalo očekávat.

Podobná situace se totiž v posledních letech opakuje stále častěji. Novinář identifikuje problém (například kouření, prostituci, kriminalitu, obezitu nebo dluhy), politik přijde s novým zákonem nebo s úpravou zákona starého a v hlavních zprávách se hned objeví lehce omšelý hit. K celosvětovému štěstí stačí přece jen malinko. Jakmile přijmeme nový, vyšperkovaný a sofistikovaný zákon, patřičně podložený studií proveditelnosti, souladem s právy menšin, odpovídající rovnosti pohlaví a nezatěžující životní prostředí, trudný život se změní v ráj, nešvary pominou, problém zmizí a všichni lidé na této zemi budou žít šťastně do konce věků, amen. Stát ve své nebetyčné velkomyslnosti zákonem odstraní problém. Proti takové demagogii není možno bojovat, proti obecně prospěšným cílům přece nelze vystupovat, a tak každý pochybovač či kritik bohulibosti je šmahem umlčen. Ale zakažte vodě, aby tekla, mějte na mysli dobro lidí anebo apelujte na jejich zdravý rozum – a se zlou se potážete. Stále totiž platí, že kdo zachrání jiného před jeho osudem, nese pak odpovědnost za jeho selhání.

Půjčky se vracejí na začátek

Nejinak je to s půjčováním peněz. Lidská potřeba financí či jejich nedostatek jsou stejně odvěké jako prostituce a nevyřeší je ani blahobyt a dostatek, státem garantovaný příjem, a už vůbec ne nějaká (ani geniální) právní úprava. V právu totiž platí jednoduchá rovnice: čím složitější zákon, tím lepší možnost kličkování mezi paragrafy. Čím větší právní regulace, tím více možných právních výkladů. Čím více práva, tím více je zapotřebí právníků, a tedy hlav určených k přemýšlení. Kdo měl být zákonem chráněn, se v zákoutí paragrafů ztratí. Kdo se mu naopak potřebuje vyhnout, ten se jen naučí rychleji kličkovat, využívat novodobých odpustků a práva – nebojme se to nahlas vyslovit – zneužívat.

Důvodem je počáteční idea, v dnešní době dosti častá, avšak z lidského hlediska poněkud pochybená: že totiž je třeba chránit jedince před ním samotným kvůli jeho vlastnímu dobru. A tak lidem zakazujeme kouřit, půjčovat si, jezdit na kole bez helmy a v autě bez připoutání, podepisovat rozhodčí doložky a opouštět bezpečí obce bez signalizačních pásků na kabátě v naivní víře eugenických inženýrů, že je tak ochráníme před blbostí, hloupostí, naivitou, náhodou, omezeností, lačností, závistí, nedostatkem sebeovládání a utkvělou představou, že štěstí je možno získat jedině další novou hmotnou věcí, pořízenou z půjčky nebo na hypotéku. Jak zpozdilé, jak hloupé, jak krátkozraké! Půjčka totiž v sobě obsahuje věčný paradox: měl by si ji dopřát jenom ten, kdo si předmět půjčky může koupit rovnou, kdo ji tedy ve skutečnosti příliš nepotřebuje. Pro ostatní je to transakce příliš nebezpečná a příliš riskantní. Ti potřební, jimž nezbývá na dovolenou nebo na novou velkoplošnou televizi, by si ji při dodržení zásad bezpečného financování a znalosti základních matematických operací (ejhle, jak se nám oklikou vrací nezbytnost dobré výuky tohoto základního školního předmětu) stejně nikdy neměli dovolit. Ale vždycky po ní budou toužit, závidět sousedům a hledat cesty, jak na ni za použití různých fint dosáhnout.

Můžeme si za to sami

Čtenáři LN jsou skupinou těch moudřejších a informovaných, pročež není na těchto místech třeba hrát si na politickou korektnost, tedy lhát si do kapes, beztak dávno prázdných. Otázkou je, jak z této šlamastyky ven, a někdy se mi zdá, že v posledních letech kopírujeme vzor vytyčený českým velikánem Járou Cimrmanem, průkopníkem to slepých uliček. Je totiž jednodušší kritizovat ty, kdo za dnešní stav nikterak nemohou. Proto upalujeme exekutory, rozhodce, banky, úvěrové společnosti a vršíme chybu za chybou, když oněm nenasytným dlužníkům ještě povolíme oddlužení, čímž podobně jako zachraňováním migrantů jen zveme další nenasytné, aby si bez zábran znovu půjčovali. Výstřelem do tmy je pak přenesení důkazního břemene, podle něhož by měl věřitel prokazovat, že si byl jist solventností dlužníka. Vždyť to, že dlužník není solventní, bývá příčinou, proč se zadlužuje. A to nemluvím o dnešní formulaci trestného činu lichvy, podle níž stačí k trestnosti subjektivní tíseň dlužníka, jež je u půjčování peněz přítomna přece ve všech případech.

Osobně soudím, že výuka finanční gramotnosti, novela insolvenčních předpisů, rozličná ochrana spotřebitelů ani zpřísněná licence věřitelů k zásadní změně nepřispějí. Člověk je totiž tvor primitivní, jenž se více než rozumem řídí pudy a emocemi, proto by si měl za své dluhy a chyby odpovídat sám. V nejhorším případě třeba vězením. Možná je nejvyšší čas začít o nápravném zařízení pro dlužníky alespoň diskutovat.

Autorka je advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti, Lidové noviny 18. 3. 2017

 

Autor: Daniel Hůle, analytik, článek vyšel v Lidových novinách

Sdílejte nás:

Další...

Společné prohlášení českých humanitárních organizací k Světovému humanitárnímu dni #NotATarget

Společné prohlášení českých humanitárních..

16. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Lidé pobírající dávky jsou pronásledování hodná kořist exekutorů

Lidé pobírající dávky jsou pronásledování..

16. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

15. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Hola hola, škola volá!

Hola hola, škola volá!

11. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Akreditované kurzy - dluhové poradenství - listopad 2017

Akreditované kurzy - dluhové poradenství -..

9. srpna 2017
Plzeň
Sociální práce;

Článek

Lidé pobírající dávky jsou pronásledování hodná kořist exekutorů

Lidé pobírající dávky jsou pronásledování..

16. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

15. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Hola hola, škola volá!

Hola hola, škola volá!

11. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Akreditované kurzy - dluhové poradenství - listopad 2017

Akreditované kurzy - dluhové poradenství -..

9. srpna 2017
Plzeň
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie
Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie

Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie
Biopark teplického Gymnázia

Biopark teplického Gymnázia

28. února 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

novější Stránka
z 167
starší
Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Človek v ohrození

Človek v ohrození

Naše sociální služby poskytujeme od roku 2006 také na Slovensku. Naši pracovníci působí především na východu země.


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php